Filozofia Książka

Considerations on the Essence of Man Rozważania o istocie człowieka

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Książka  w ramach dwujęzycznej polsko-angielskiej serii wydawniczej pod nazwą „The Lublin Philosophical School”. Pierwszą pracą w tym cyklu są Karola Wojtyły Rozważania o istocie człowieka w przekładzie na język angielski Johna Grondelskiego. Książka ukazuje antropologiczną bazę myśli Wojtyły, stanowiącej następnie punkt odniesienia dla jego dociekań etycznych i refleksji w ramach działalności duszpasterskiej. Książka ukazuje zarys adekwatnej wizji osoby, nawiązującej do metafizyki realistycznej i uwzględniającej płaszczyznę teologicznych rozważań o człowieku. Uprzystępnienie tekstu w wersji dwujęzycznej ma na celu ułatwić badaczom myśli Wojtyły dotarcie do oryginalnych tekstów i porównanie ich z proponowanymi przekładami.


Autor: Karol Wojtyła
Tłumaczenie:John Grondelski
ISBN: 978-83-60144-92-3
Seria wydawnicza:  The Lublin Philosophical School
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
Ilość stron: 221


Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować