Filozofia Książka Prawo

Człowiek darem. Życie – rodzina – państwo – prawo

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Prace zawarte w tomie są – z jednej strony – cennym świadectwem historii: zapisem kształtowania się myśli etycznej w kontekście fundamentalnych przemian politycznych i kulturowych; z drugiej strony – pozostają aktualnym głosem we współczesnych dyskusjach. Dostrzegane przez ks. prof. Tadeusza Stycznia wartości fundamentalne dla życia wspólnoty, którymi są godność człowieka i dobro wspólne, są też wartościami uznanymi za podstawowe w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, przy czym są to wartości, których tak status, jak i treść są ciągle dyskutowane. W realizacji tych wartości ks. prof. Styczeń dopomina się przede wszystkim o uwzględnienie bezinteresowności działania i o dokonanie opcji na rzecz słabszych.”

Dr hab. Marek Piechowiak profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej


Autor: Tadeusz Styczeń SDS
ISBN: 9789-83-7306-672-4
Seria wydawnicza: Dzieła zebrane 5
Rok wydania: 2014
Format: B5
Ilość stron: 464


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować