Filozofia Książka

Dusza – Umysł – Ciało

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Problem jedności bytowej człowieka od początków filozoficznego namysłu nad światem znajdował często skrajne rozwiązania. Począwszy od rozwiązań monistycznych, w ramach których bogatą strukturę bytu ludzkiego redukowano albo do układu elementów materialnych i z nich wyprowadzano specyfikę działań ludzkich (monizm materialistyczny), albo do ewoluującego ducha, który uzewnętrznia się przez różne zjawiska fizyczne, niewchodzące jednak w jego strukturę bytową, albo proponowano rozwiązania dualistyczne, korzeniami sięgające myśli Platona, jednak we współczesnej filozofii sprowadzające się do akceptacji różnych form opozycji typu: res extensa – res cogitans; mind – body; anima – materia; sacrum – profanum.
Tradycja filozoficzna ma w swym skarbcu także realistyczną koncepcję człowieka rozumianego jako compositum ciała i duszy, a więc jako bytu, który – choć złożony z ciała i duszy – stanowi organiczną jedność. Koncepcja ta jest odpowiedzią na monizm materialistyczny i spirytualistyczny, jak też na wszelkiego typu interpretacje dualistyczne. Na początku została związana z hylemorficzną koncepcją bytu, a z czasem, wraz z odkryciem egzystencjalnej koncepcji bytu, przybrała postać koncepcji człowieka jako osoby.

[z Wprowadzenia]


Red.: A. Maryniarczyk, K. Stępień
ISBN: 978-83-60144-07-7
Seria wydawnicza: Zadania współczesnej metafizyki”
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2007
Ilość stron: 522


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować