Filozofia Książka

Etyka stosowana. Metody i problemy

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Niniejsza publikacja nie jest ani podręcznikiem, ani też dość przypadkowym zbiorem artykułów z etyki stosowanej. Jej podstawą jest jedenaście tomów serii ETYKA I TECHNIKA, jakie ukazywały się nakładem Towarzystwa Naukowego KUL w latach 1999-2011. Każdy z nich był wzbogaconym zazwyczaj o kilka tekstów zapisem konferencji pod tym samym co seria tytułem organizowanych przez Katedrę Etyki Szczegółowej KUL. W roku 2009 uznaliśmy, że czas zakończyć tak cykl konferencji, jak i towarzyszącą im serię i pomy­śleć o nowej formule etycznych debat. Zakończona już seria stano­wi jednak dorobek, który może zostać wykorzystany w dydaktyce, łatwiej sięgnąć po niego, kiedy teksty opublikowane są w jednej książce niż rozproszone w poszczególnych tomach serii. Książka zawiera zatem wybrane artykuły z wydanych już tomów, ale nie tylko. Dodane zostały do niej teksty, które dopełniają problematykę zawartych w niej rozdziałów, rozdziały odpowiadają natomiast róż­nym obszarom etyki stosowanej.


Red.: Barbara Chyrowicz
ISBN: 978-83-7306-589-5
Seria wydawnicza: Prace Wydziału Filozoficznego
Miejsce i rok wydania: Lublin 2013
Format: A5
Ilość stron: 554
Spis treści: Pobierz PDF


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować