Książka Open Access

Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku

„Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku” – kolejna świetna monografia w Otwartym Dostępie Academicon. Zbiór tekstów wybitnych przedstawicieli filozofii brytyjskiej, tłumaczonych na język polski, zgrupowanych w trzy grupy tematyczne omawiające wielkie filozoficzne spory: realizm – antyrealizm, subiektywizm – obiektywizm, naturalizm – antynaturalizm. Tom został opracowany i opatrzony przedmowami przez dwóch znakomitych autorów: Piotra Gutowskiego i Tadeusza Szubkę.

Zachęcamy do lektury i do publikowania swoich prac w otwartym dostępnie na Academiconie! Nakład wielu cennych książek się wyczerpał lub egzemplarze gniją gdzieś w magazynie. Warto je zdigitalizować i otworzyć do nich dostęp. Niech powrócą do krwiobiegu naukowego. Propozycje digitalizacji książek można zgłaszać na adres: info@academicon.pl.

 

Kliknij, aby pobrać:

 

Książka w dwojaki sposób prezentuje obecny stan filozofii brytyjskiej: poprzez obszerne artykuły redaktorskie i wybór tekstów, napisanych w kilku przypadkach specjalnie do tego tomu. Wstęp do całości syntetycznie zarysowuje fazy rozwoju filozofii brytyjskiej w XX wieku, a problemowe wprowadzenia do  poszczególnych części ukazują jej miejsce w kontekście najnowszych debat filozoficznych. Dobór, układ i omówienie artykułów umożliwiają ich wykorzystanie na zajęciach uniwersyteckich zarówno typu historycznego, z filozofii współczesnej, jak i systematycznych: z metafizyki, teorii poznania, filozofii języka i filozofii umysłu.

Nota okładkowa

 

Celem niniejszej książki jest prezentacja obecnego stanu filozofii brytyjskiej w najbardziej charakterystycznych i znaczących przejawach na obszarze metafizyki, teorii poznania, filozofii języka i filozofii umysłu. Jej zasadniczy trzon tworzą starannie dobrane rozprawy przedstawicieli najnowszej filozofii brytyjskiej, z których część napisano specjalnie do tego tomu. Teksty zgrupowane zostały w trzy działy poświęcone kluczowym sporom przenikającym wymienione dyscypliny filozoficzne. Każdy z działów rozpoczyna się od wprowadzenia omawiającego podstawowe pojęcia danego sporu i problematykę podejmujących go tekstów. Całość otwiera obszerna rozprawa przedstawiająca główne fazy rozwoju filozofii brytyjskiej w XX wieku. Dopełnia ją przeglądowy artykuł Q. Cassama o niektórych aspektach współczesnej brytyjskiej filozofii języka i metafizyki.

Fragment przedmowy

Właścicielem praw autorskich do książki jest Towarzystwo Naukowe KUL.

 

W kolejnym odcinku ODA książka prof. Agnieszki Kijewskiej Księga pisma i księga natury. Heksaemeron Eriugeny i Todoryka z Chartres, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999, 288 s.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować