Książka Nowość wydawnicza

Filozofia jako zbiór danych

Nakładem Wydawnictwa Academicon ukazała się publikacja Pawła Garbacza pt. „Filozofia jako zbiór danych”. Nasze studio DTP wykonało projekt graficzny okładki, layout, skład i łamanie oraz przygotowało publikację do druku.

Tytuł: Filozofia jako zbiór danych
Autor:
Paweł Garbacz
Wydawca: 
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2018
Stron:
207
Oprawa: miękka


Zamów książkę teraz


W wydanej w 2004 r. monografii poświęconej humanistyce cyfrowej A Companion To Digital Humanities rozdział dotyczący zastosowania technologii informatycznych w filozofii nosi tytuł „Rewolucja? Jaka rewolucja? Sukcesy i ograniczenia technologii komputerowych w filozofii i religii”. Pomimo pewnej prowokacji tytuł sugeruje istnienie jakichś sukcesów, lecz bardziej uważna lektura prowadzi do konkluzji, iż (przynajmniej w owym czasie) digitalizacja filozofii w zasadzie się nie powiodła. Wymienione tam „sukcesy” sprowadzają się bowiem do wykorzystania możliwości zastosowania tzw. hypertekstu do zapisania pewnych zasobów filozoficznych w postaci elektronicznej oraz do udostępnienia tych zasobów przez internet. Nawet na początku XXI w. tego rodzaju osiągnięcia nie były w istocie niczym innym niż porażką.

Celem rozważań, które wypełniają następujące rozdziały, jest sprawdzenie, w jakim stopniu owa diagnoza nadal odpowiada rzeczywistości, jeżeli uwzględnimy stan filozofii i informatyki kilkanaście lat później.

Z Przedmowy

Monografia Pawła Garbacza […] nie tylko wypełnia ona lukę w literaturze poświęconej problemom pojawiającym się na styku filozofii i ontologii, ale również stanowi cenne opracowanie zagadnień związanych z procesem formalizacji wiedzy filozoficznej i metafilozoficznej będącym jednym z obszarów działań w ramach digitalizacji filozofii. Do tej pory, dwoma, bardziej dostępnymi na polskim rynku wydawniczym, pozycjami tego typu są:  Informatyka a ontologia A. Kmiecika oraz Ontologie poza ontologia R. Trypuza oraz P. Garbacza. […] Wobec bogactwa prezentacji treści w recenzowanej monografii oraz, w znacznej mierze, ich nowości (opis autorskiej ontologii ontologii), należy jednoznacznie stwierdzić, ze monografia ta powinna stanowić istotna lekturę dla filozofów ontologów (być może po to, aby zapobiec antypatii metodologicznej, której istnienie Autor zasygnalizował w monografii) oraz informatyków zajmujących się ontologiami inżynieryjnymi (być może po to aby wyszli poza świat narzędzi i technologii informatycznych i popatrzyli na rozwiązywane problemy przez pryzmat aspektów filozoficznych).

Z recenzji wydawniczej dr. hab. inż. Krzysztofa Pancerza 


Filozofia jako zbior danych_baner 1
Filozofia jako zbior danych_baner 3
Filozofia jako zbior danych_baner 2
Filozofia jako zbior danych_baner 1 Filozofia jako zbior danych_baner 3 Filozofia jako zbior danych_baner 2

Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Lepiej nie mieszać niezależnych bytów i pozorów istnienia (wirtualnych), vide Ph.K. Dick /pisarz, myśliciel, wizjoner/.