Filozofia Książka

Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka. Studium z filozofii prawa i praw człowieka

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Książka jest próbą przeanalizowania i wyjaśnienia sporu, jaki toczy się współcześnie w polskiej literaturze przedmiotu, o rozumienie praw dziecka i ich ochronę w międzynarodowych dokumentach dotyczących praw człowieka oraz w praktyce społecznej. Rozprawa należy, jak zaznaczono w tytule, do dziedziny filozofii prawa, a więc przyjmuje filozoficzny punkt widzenia na toczący się spór. Dotyczy on zwłaszcza takich problemów, jak: podmiot i przedmiot praw dziecka, specyfika dóbr należnych dziecku z tytułu tych praw jako praw człowieka, specyfika samego dziecka jako bytu zależnego i środowisk, w jakich przebywa dziecko (rodzina, szkoła), a w których dokonuje się realizacja jego uprawnień. Ukazanie antropologicznych podstaw praw dziecka pozwala wskazać na źródła zróżnicowanych interpretacji tychże praw oraz sformułować propozycje dróg prowadzących do rozwiązania tytułowego sporu.


Autor: Katarzyna Stępień
ISBN: 978-83-60144-88-6
ISBN: 978-83-8061-162-7
Miejsce i rok wydania: Lublin 2016
Ilość stron: 379


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować