Filozofia Książka

Homo inquietus – człowiek niespokojny

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Książka pamiątkowa ofiarowana twórcy systemu HI (Homo inquietus), profesorowi Stefanowi Symotiukowi.

Pozycja zawiera następujące części: I. Homo inquietus, II. Uwagi i komentarze do koncepcji człowieka niespokojnego, III. O kulturze i dziejach, IV. Adnotacje biograficzne do portretu Jubilata.

Wybrane tytuły artykułów:

„Homo inquietus – człowiek jako eksplozja kreatywności”.
„Pasjonaryzm – rzecz o szturmowaniu granic. Filozofia nowa Stefana Symotiuka. Próba interpretacji”.
„Utopia jako formuła realizacji dziejów. Homo Inquietus a wizja społeczeństwa pasjonarnego”.
„O Mędrcu, Księdze i mądrości. Przyczynek do rozważań o istocie filozofii”.

„Teoria »człowieka niespokojnego« jest antropologią o segmentach: biologicznym, psychologicznym i kulturowym. Poza konceptem »natury praludzkiej« oraz »preludzkiej« obejmuje status »człowieka historycznego« i prognozuje przyszłość ludzkości. TCN nie pojmuje »niespokojności« jako leku (jak u Kierkrgaarda), ale jako »nadmiar energii i mocy«, którego człowiek nie może zrealizować. nie ma tu »woli mocy« jako celu, lecz rozwiązanie »kłopotu z mocą«. Jest w pewnej analogii do dywizji »dionizyjskości« Nietzchego i Ruth Benedict, ale ma mocniejsze ugruntowanie w etologii zwierząt i jest bardziej precyzyjna i systemowa w opisie aspektów»nadenergii«. Jest też w pewnej zależności z koncepcją »człowieka anatelicznego« (przekraczającego cele) Andrzeja Zachariasza”.


Red: Jadwiga Mizińska
ISBN: 978-83-227-2974-8
Objętość: 412 stron
Rok wydania: 2009


Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


 

 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować