Książka Nowość wydawnicza

Humanizm – stracona idea

Monografia autorstwa Sabiny Kruszyńskiej wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon.

Tytuł: Humanizm – stracona idea
Autor: Sabina Kruszyńska
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Stron:
262
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-62475-84-1
DOI: 10.52097/acapress.9788362475841


Zamów książkę terazDziś każdy światły człowiek chętnie przyznaje, że bycie humanistą, czyli uznanie dla idei humanizmu i jej praktykowanie, jest koniecznym warunkiem przynależności do kultury cywilizowanego świata. Można więc stwierdzić, że idea humanizmu należy współcześnie  do zestawu  idei oczywistych. Oczywistość ta staje się jednak wysoce problematyczna, gdy sięga się do historii idei humanizmu, zaś antymetafizyczne filozofie końca XX i początku XXI wieku z mniejszą lub większą konsekwencją ideę tę kwestionują. Czy można zatem być dziś humanistą (w szerokim znaczeniu tego słowa), pozostając człowiekiem poszukującym filozoficznych, czyli najbardziej podstawowych, uzasadnień dla wyznawanych i praktykowanych przez siebie i przez  innych idei? Na to pytanie poszukuje odpowiedzi Autorka książki, analizując najbardziej rozpowszechnione filozoficzne koncepcje humanizmów i antyhumanizmów.


Zob. spis treści, wprowadzenie


KILKA SŁÓW O AUTORCE

Sabina Kruszyńska uzyskała tytuł profesora filozofii w 2013 roku. Obecnie jest profesorem emerytowanym Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała w Instytucie Filozofii UG, kierując Zakładem Historii Filozofii Nowożytnej. Obszar badań obejmuje nowożytną i współczesną filozofię francuską, filozofię kultury, filozofię religii, historię idei. Opublikowała m.in. książki:  o filozofii religii Benjamina Constanta (i przetłumaczyła dla serii Klasycy Filozofii PWN dzieło O religii  tegoż autora), o  filozoficznych wyznaniach niewiary w nowożytnej myśli francuskiej, o fenomenologii radykalnej Michela Henry’ego. Współautorka i redaktorka wielu innych monografii, autorka licznych artykułów, kierująca projektami badawczymi, organizatorka seminariów badawczych, doświadczony nauczyciel akademicki, członkini kilku towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych.Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować