Filozofia Książka

Intuicja intelektualna w metafizyce

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Autor bardzo trafnie i poprawnie odczytał w tekstach Tomasza z Akwinu koncepcję intuicji intelektualnej tak w porządku poznania potocznego, jak też poznania teoretycznego. W książce spotykamy bogate nagromadzenie staran­nie dobranych tekstów na temat intuicji intelektualnej i jej funkcji w pozna­waniu metafizykalnym. Dobrze została też uzasadniona teza głosząca, że rozu­mienie intuicji intelektualnej jako narzędzia poznawczego jest w tej koncepcji filozofii ściśle powiązane z rozumieniem bytu oraz rozumieniem samego człowieka. Autor bardzo słusznie zwrócił uwagę na kluczową rolę intuicji intelektualnej w budowie metafizyki, zwłaszcza w dochodzeniu do pierwszych zasad metafizykalnych, jak również w dochodzeniu do tez opisujących struk­turę i przyczynowanie bytu.

W polskiej literaturze filozoficznej, a także zagranicznej, trudno odnotować tak szerokie i całościowe opracowanie podjętego przez Autora zagadnienia. Wszystko to sprawia, że książka prezentuje się jako cenny wkład w polską lite­raturę z dziedziny metafizyki. Na terenie polskiej literatury filozoficznej sta­nowi ona ważne dopełnienie metafizycznej i metametafizycznej problematyki z zakresu filozofii klasycznej -nurtu realistycznego.

Z recenzji ks. prof. dra hab. Edmunda Morawca


Autor: Wojciech Daszkiewicz
ISBN: 978-83-7306-669-4
Seria wydawnicza: Prace Wydziału Filozofii
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
Format: B5
Ilość stron: 306
Spis treści: Pobierz PDF


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować