Filozofia Książka

Jadwiga Mizińska: Podnoszenie iskier

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Praca poświęcona jest szeroko rozumianej filozofii człowieka. Przedmiot zainteresowań Autorki jest nadzwyczaj delikatny i nieuchwytny dla tradycyjnego filozofa. Nie jest to bowiem po prostu filozofia uczuć czy podmiotu, jakby się mogło na pozór wydawać, ale raczej filozofia ludzkiej wrażliwości. Studium to prezentuje bardzo oryginalny i osobisty zarazem punkt widzenia, niezwykle autentyczny i zaangażowany stosunek do człowieka. Tym wyróżnia się ona od innych prac poświęconych analogicznej problematyce. I to stanowi właśnie jej największą wartość. Ze zbioru tego wyłania się bardzo interesująca propozycja antropologiczna, którą można byłoby określić mianem filozofii ludzkiej wrażliwości. W najbardziej dosłownym sensie filozofia ta dotyczy ludzkiej wrażliwości. Jej celem jest próba przywrócenia człowiekowi, odebranej mu przez rozum naukowy, bezpośredniej zdolności odczuwania świata i samego siebie. Przedmiotem zainteresowania Mizińskiej jest właśnie ta niepoddająca się semantyce naukowej wrażliwość. Jest ona w tej pracy traktowana jako najbardziej prymarna forma ludzkiej obecności w świecie, o wiele bardziej pierwotna aniżeli uczciwość czy rozumność.

Autor: Jadwiga Mizińska
ISBN: 978-83-227-3164-2
Objętość: 302 stron
Rok wydania: 2010

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


 

 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować