Książka

Joseph Ratzinger: Świętego Bonawentury teologia historii

Teologia i filozofia historii powstaje przede wszystkim w czasach kryzysu ludzkiej historii. Pierwsza wielka chrześcijańska teologia historii, dzieło Augustyna De civitate Dei contra paganos, powstała w okresie kryzysu Cesarstwa Rzymskiego; w dziele tym wydarzenia owego czasu znalazły uporządkowany i pozornie ostateczny kształt. Odtąd próby teologicznego opracowania historii nigdy nie były obce zachodniej teologii, jak również to, że faktycznie pod wpływem Nowego Testamentu i jego eschatologii historia teraz stała się w zasadzie „krytyczna”. W szczytowej fazie średniowiecza, około XIII wieku, próby te osiągnęły jednak nowy punkt kulminacyjny. Okazją do tego było, z jednej strony, nowe profetyczne ujęcie historii przez opata Joachima z Fiore, które jednak, z drugiej strony, swoją siłę zapalną osiągnęło dopiero dzięki wspaniałemu potwierdzeniu, jakie zdawało się uzyskać w osobie i dziele świętego Franciszka z Asyżu. Obydwa czynniki razem wzięte okazały się owym głęboko sięgającym pytaniem średniowiecznej postaci historii, od której mogła zapalić się nowa, z rozmachem pomyślana teologia historii. Ten nowy, drugi punkt szczytowy chrześcijańskiego namysłu nad historią stanowią Collationes in Hexaemeron świętego Bonawentury. Niniejsza praca, która miałaby być próbą przedstawienia teologii historii Bonawentury, musi wobec tego przede wszystkim dać analizę tego dzieła, a równocześnie nie można pominąć powiązania z całym dziełem świętego, jak również zakorzenienia tego dzieła w duchowym świecie, do którego Bonawentura należał. (z Wprowadzenia)

 

Zamów książkę w miękkiej oprawie w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zamów książkę w twardej oprawie w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

SPIS TREŚCI
Przedmowa do wydania włoskiego
Przedmowa do wydania amerykańskiego
Przedmowa
Wprowadzenie

Rozdział I. PRÓBA ZREKONSTRUOWANIA BONAWENTURIAŃSKIEJ TEOLOGII HISTORII NA PODSTAWIECOLLATIONES IN HEXAEMERON
§ 1. Ogólne informacje o Collationes in Hexaemeron
§ 2. Prowizoryczne określenie relacji między Pismem i historią według Hexaemeronu
§ 3. Schematy historii w Hexaemeronie
§ 4. Centralna forma Bonawenturiańskiej teologii historii: podwójny schemat siedmiu epok
§ 5. Bonawentury profetyczne ujęcie historii

Rekapitulacja

Rozdział II. TREŚĆ BONAWENTURIAŃSKIEJ NADZIEI ZBAWIENIA
§ 6. Dobra zbawcze czasu ostatecznego: pax i revelatio
§ 7. Podstawowe rozważania o revelatio
§ 8. Miejsce teologiczne Bonawenturiańskiej nadziei objawienia w pojęciu mądrości rozumianym wHeksaemeronie na cztery sposoby
§ 9. Sapientia multiformis:
§ 10. Historyczny charakter Pisma i jego objawienia
§ 11. Sapientia omniformis: stworzenie a objawienie
§ 12. Sapientia nulliformis: mistyka a objawienie

Rozdział III. HISTORYCZNE UMIEJSCOWIENIE ŚW. BONAWENTURY TEOLOGII HISTORII
§ 13. Rozwój średniowiecznej teologii historii przed Bonawenturą
§ 14. Świadomość historyczna Bonawentury

Rozdział IV. ARYSTOTELIZM A TEOLOGIA HISTORII: FILOZOFICZNE MIEJSCE BONAWENTURY TEOLOGII HISTORII
§ 15. Współczesny spór wokół antyarystotelizmu Bonawentury
§ 16. Znaczenie antyarystotelizmu Bonawentury z punktu widzenia teologii historii

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks osób
Indeks rzeczowy

Zamów książkę w miękkiej oprawie w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zamów książkę w twardej oprawie w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Oprawa: miękka (2010) i twarda (2010)
Stron: 258

 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować