Książka

Łukasz Stefaniak: Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne

Celem niniejszej pracy jest ukazanie niedorzeczności koncepcji społecznych inspirowanych myśleniem utopijnym. Natomiast jej celem szczegółowym jest przedstawienie idealistycznych źródeł utopizmu oraz jego negatywnych skutków cywilizacyjnych. By osiągnąć zamierzony cel, przyjrzę się zarówno historycznemu rozwojowi myśli utopijnej, jak również postaram się przeprowadzić filozoficzne uniesprzecznienie utopizmu oraz okazać jego przejawy w życiu społecznym. Teza moich rozważań brzmi: utopizm jest niezgodny z ludzką naturą, ma swoje korzenie w idealizmie oraz powoduje totalitarne konsekwencje cywilizacyjne, czego przejawem jest monizm kulturowy oraz degradacja bytu osobowego. (ze Wstępu)

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA
WSTĘP

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIE UTOPII: DZIEJE I STAN BADAŃ
Rozdział 1. Dzieje utopii

1. Utopie starożytne
2. Utopie wczesnochrześcijańskie i średniowieczne
3. Utopie renesansowe
4. Utopie oświeceniowe
5. Utopie XIX wieku
6. Utopie współczesne
7. Polska myśl utopijna
Rozdział 2. Spór o genezę i istotę utopii, próby podziałów
1. Utopia, utopizm, antyutopia
2. Badania nad utopią
3. Podziały utopii

CZĘŚĆ II. FILOZOFICZNE WYJAŚNIENIE UTOPIZMU
Rozdział 1. Utopia – problem cywilizacji

1. Typologia utopii
2. Dlaczego utopia?
3. Utopia przyczyną wzorczą
4. Utopizm a cywilizacja
Rozdział 2. Osoba a utopizm i jego antropologia
1. Utopia o pochodzeniu człowieka
2. Cel egzystencji człowieka w utopii
3. Życie osobiste utopian
4. Organizacja społeczności utopijnej
5. Własność prywatna
6. Utopianie a transcendencja
Rozdział 3. Metody wdrażania utopii
1. Socjalizacja i prawo
2. Kreacja nowych wartości
3. Ustalenie pożądanych wzorów zachowań
4. Idealny model jako cel dążenia
Rozdział 4. Utopizm: realizm czy idealizm?
1. Koncepcja życia społecznego w realizmie
2. Teoria społeczna jako nauka o cywilizacji
3. Idealizm źródłem utopizmu
4. Idealizm – modernizm i postmodernizm w teorii społecznej

CZĘŚĆ III. CYWILIZACYJNE KONSEKWENCJE UTOPIZMU
Rozdział 1. Utopia treścią socjalizmu

1. Modernistyczne utopie społeczne
1.1. Komunizm
1.2. Faszyzm
1.3. Nazizm
2. Postmodernistyczne utopie społeczne
2.1. Liberalizm
2.2. Anarchizm
Rozdział 2. Utopia inspiracją rewolucji
1. Rewolucja francuska
2. Rewolucja październikowa
3. Rewolucja kubańska
4. Rewolucja kulturalna w Chinach
5. Rewolucja naukowa i jej pochodne
6. Rewolucja seksualna
Rozdział 3. Globalizm przejawem utopizmu
1. System ekonomiczny
2. Wymiar polityczny
3. Aspekt cywilizacyjno-kulturowy

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2011
Oprawa: miękka
Stron: 212

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować