Książka

Okultyzm. Studium ezoteryki zachodniej

Studium okultyzmu na szerokim tle dziejowego rozwoju koncepcji ezoterycznych, które do niego prowadziły.

Studio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

Wydawnictwo
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Autor: Maciej Bogdan Stępień
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2015
Stron:
576
Oprawa: twarda


To obszerne dzieło poświęcone jest – jak wskazuje tytuł – zjawisku okultyzmu. Jego przedstawiciele zajmowali się studiowaniem i praktykowaniem wszystkiego, co stanowiło alternatywę dla głównego nurtu nauki i religii, ze szczególnym uwzględnieniem nauk tajemnych. W tym właśnie środowisku rozpowszechniono pogląd, że ta odrzucona, tajemna wiedza, jeśli zostanie rzetelnie poznana i wyłożona, okaże się systemem wiedzy i praktyki zdolnym dopełnić i w sobie zawrzeć całość ludzkiego poznania i doświadczenia, a człowieka przenieść na nowy, wyższy poziom bytowania. Rozproszoną i wyspecjalizowaną wiedzę naukową połączy w jedną, sensowną całość. Oddzieli prawdę od fałszu na gruncie filozofii. Wytłumaczy, ogarnie i opowie w każdym szczególe całą historię rodzaju ludzkiego. Zmiecie wszystkie dotychczas ustanowione religie, gdyż odkryje tajemnicę natury ludzkiej i losu człowieka, dając mu właściwą perspektywę rozwoju. Wreszcie system ten ukaże zdumionym oczom współczesnych ludzi cały, wielopoziomowy i wielowymiarowy wszechświat, wraz z jego potężnymi, nieludzkimi mieszkańcami, oraz zapewni człowiekowi skuteczne środki do tego, by własnym wysiłkiem uczynił siebie potęgą im równą i został dopuszczony do ich grona. Ponieważ system ten wywodzono od nauk tajemnych (les sciences occultes), nazwano go „tajemnizmem” (l’occultisme). Termin ten pojawił się po raz pierwszy w połowie XIX wieku we Francji.

Zakwalifikowanie środowiska okultystów do obrzeży ruchu masońskiego nie oddaje im sprawiedliwości. Bo nie tylko to środowisko, lecz także cały ruch masoński stanowi część większej całości – całości której pominięcie i nieznajomość prowadzi do błędnych tez na temat dziejów cywilizacji zachodniej i to w skali całych epok. Tą całością jest ezoteryka, którą dwadzieścia dwa lata temu nazwano – zbyt pochopnie – „ezoteryką zachodnią” i której kilka lat temu nadano – zupełnie bez sensu – status nowej dyscypliny nauk humanistycznych. Ezoteryka (zwana ezoteryką zachodnią) to obszar badań, a nie dyscyplina naukowa. Kierunek, w którym poszli jej badacze, rozpoczynając przyznawanie swoim studentom stopni naukowych w zakresie ezoteryki zachodniej, był rezultatem szalonego entuzjazmu, z jakim od kilkunastu zaledwie lat odkrywali coś, co prawdopodobnie jest największym dotąd niezbadanym korpusem źródeł w całej humanistyce.


Z recenzji wydawniczych:

Oryginalność tego ujęcia to przedstawienie okultyzmu na szerokim tle dziejowego rozwoju koncepcji ezoterycznych, które do niego prowadziły. To pozwala uchwycić historyczne powiązania i przenikanie się elementów myśli ludzkiej różnych epok i ich oddziaływanie we współczesnej kulturze.

Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak

Jasna synteza zagadnienia. Przedstawienie jej w języku polskim, w dodatku w tak dobrej szacie stylistycznej, to znaczne osiągnięcie.

Ks. prof dr hab. Zygmunt Zieliński

Ta książka daje jasne rozeznanie w zawiłej problematyce. Autor po mistrzowsku potrafi podjąć krytykę utrwalonych w nauce stereotypów, które nigdy prawdy nie odsłaniają, a wręcz przeciwnie – zakrywają ją.

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Jest to jedna z niewielu rzeczywiście ważnych publikacji na ten temat, dostępnych w języku polskim. Jej lektura pokazuje, że w badaniach nad tą problematyką jesteśmy w, co najmniej, europejskiej czołówce.

Dr hab. Robert T. Ptaszek

To ważna dla polskiej kultury książka.

Ks. dr hab. Aleksander Posacki


Zob. Spis treści i wstęp.


Księgarnia
Academicon

Zamów książkę >


Dr Maciej Bogdan Stępień jest historykiem idei, wykształconym w Instytucie Historii Kościoła Wydziału Teologii KUL. Jest autorem „Poszukiwaczy prawdy” (2000) i „Polskiej Bibliografii Wolnomularstwa” (2004–). Jego zainteresowania naukowe dotyczyły najpierw tradycji masońskiej, następnie ezoteryki zachodniej jako całości, a obecnie wychodzą ku jeszcze większemu ogółowi, jakim jest problematyka obecności tzw. „wiedzy odrzuconej” w kulturze, przyczyn tego fenomenu, oraz jego daleko idących konsekwencji. Książka „Okultyzm” podsumowuje drugi etap pracy dra Stępnia, związany z opisem tradycji ezoterycznych, żywych w kulturze zachodniej.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować