Książka

Marek Osmański: Filona z Aleksandrii etyka upodabniania się do Boga

Pan M. Osmański podjął temat bardzo interesujący, ważny i aktualny, bowiem rozwiązania Filona i sam problem upodabniania się człowieka do Boga zostały podjęte przez Ojców Kościoła, a poprzez ich dzieło włączyły się w myśl chrześcijańską i są do dzisiaj obecne. […] Rozprawa Marka Osmańskiego stanowi niewątpliwe dzieło bardzo wartościowe, reprezentujące wysoki naukowy poziom, ale też bardzo atrakcyjne […]. Jego badania odwołują się do bardzo obszernego materiału źródłowego, a przedstawiony tekst świadczy o znakomitej jego znajomości.

(z Recenzji prof. Dobrochny Dembińskiej-Siury, UW)

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

ROZDZIAŁ WSTĘPNY
I. Przedmiot pracy i metoda
II. Źródła Filońskiej koncepcji naśladowania Boga

Rozdział pierwszy
OBRAZ BOGA W CZŁOWIEKU JAKO WARUNEK I POCZĄTEK UPODABNIANIA
I. Obraz Stwórcy w człowieku
II. Problem podobieństwa do Logosu
III. Problem dwóch rodzajów ludzi
IV. Podobieństwo a upodabnianie

Rozdział drugi
NAŚLADOWANIE WOLNOŚCI BOGA I WOLNOŚĆ NAŚLADOWANIA GO
I. Wolność Boga
II. Wolność człowieka
III. Wolność ludzka jako znak wolności Bożej

Rozdział trzeci
GRZECH JAKO PRZECIWIEŃSTWO I BRAK NAŚLADOWANIA BOGA
I. Zbrukanie Bożego obrazu lub jego utrata
II. Naśladowanie tego, co bytowo niższe
III. Czynienie się Bogiem

Rozdział czwarty
ROLA CNOTY W NAŚLADOWANIU BOGA
I. Cnota boska a cnota ludzka
II. Cnota jako źródło, droga i cel upodabniania

Rozdział piąty
NAŚLADOWANIE BOGA W ŻYCIU PRAKTYCZNYM I KONTEMPLACYJNYM
I. Praktyka i kontemplacja jako naśladowanie Boga w dziele stwórczym
II. Życie praktyczne
III. Życie kontemplacyjne

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2007
Oprawa: miękka
Stron: 378

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować