Filozofia Książka

Katarzyna Sokołowska: Metafizyka i sztuka w twórczości Virginii Woolf

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Monografia ‘Metafizyka i sztuka w twórczości Virginii Woolf’ zawiera analizę najbardziej znaczących dla twórczości Woolf tekstów dokonaną w kontekście filozofii dionizyjskiej Nietzschego. Publikacja omawia antymetafizyczny charakter dyskursu tej autorki poprzez zastosowanie kategorii fundamentalnych dla jego filozofii. Na tekst składają się trzy rozdziały: ‘Antymetafizyczny dyskurs Woolf – upadek absolutu i śmierć Boga’, ‘Sens życia, czyli w poszukiwaniu nieobecnej tajemnicy’ oraz ‘Perspektywiczna sztuka dionizyjska Woolf’. Monografia rozpoczyna się od prezentacji kwestii takich jak: krytyka filozoficznego dogmatyzmu, europejskiego nihilizmu i dekadencji, będących pochodną sokratejskiej mentalności, czyli wiary w zbawczą rolę wiedzy i w postęp cywilizacji, oraz religii, której źródłem jest resentyment.. Podejrzliwe podejście Woolf do postawy głoszącej nadrzędność istoty rzeczy wobec chaosu życia znajduje wyraz w jej poetyce fragmentu i w afirmacji pluralistycznej wizji rzeczywistości, która stoi w sprzeczności z próbami ujęcia świata w pojęciowy schemat. Koncepcja sztuki Woolf opiera się na perspektywizmie Nietzschego. Z perspektywizmem zaś wiąże się rozumienie sztuki jako pozoru, wykraczającego poza dualizm życia i sztuki, i przejawu niewyczerpalnej woli tworzenia. Patrząc przez pryzmat Nietzscheańskiej filozofii zwalczającej metafizyczne fikcje, które narzucają totalizujący ogląd świata, można dostrzec, że Woolf w swoich tekstach kwestionuje koncepcję życia i sztuki jako odrębnych od siebie zjawisk, które sprowadzają się do niezmiennej, zamkniętej formuły.


Autor: Katarzyna Sokołowska
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Stron: 
328
ISBN: 
978-83-7784-562-2
Oprawa: 
miękka


Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


 

 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować