Książka Nowość wydawnicza

Metafory ucieleśnione

Wydawnictwo
Academicon

Zapraszamy do współpracy >


Tytuł:
Metafory ucieleśnione
Red.: Marek Hetmański, Andrzej Zykubek
Wydawca: 
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Stron:
286
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-62475-81-0
DOI: 10.52097/acapress.9788362475810


Zbiór tekstów pt. „Metafory ucieleśnione” pod redakcją Marka Hetmańskiego i Andrzeja Zykubka uważam za wartościowy zarówno pod kątem merytorycznym, jak i ze względu na jego aktualność. […] Celem monografii jest przybliżenie zagadnienia metafor w ujęciu koncepcji umysłu ucieleśnionego czy poznania ucieleśnionego. Autorzy monografii osadzają metafory jako wymagające do ich zrozumienia powiązania z doznaniami zmysłowymi. Zwracają również uwagę, że metaforę ucieleśnioną można rozumieć dwojako: jako powiązaną z ludzkim ciałem, tzn. posługującą się takimi kategoriami jak życie czy właśnie ciało, oraz jako środek oddziałujący zmysłowo na użytkownika.

Z recenzji dr hab. Anity Pacholik-Żuromskiej, prof. UMK

Przedmiotową i badawczą wartość monografii oceniam wysoko głównie ze względu na szeroki przegląd problematyki metafory, na jaki trudno trafić dziś w literaturze polskiej. Teksty mają różnorodny charakter metodologiczny i teoretyczny, niektóre są przeglądem czy historią pojęcia metafory i jej stosowania w wybranej dziedzinie, inne mają charakter rozważań analityczno-koncepcyjnych, są także teksty będące raportami z badań empirycznych, źródłowych, jak również teksty, których zadaniem jest sformułowanie problemu i zaproponowanie jego analizy lub próby rozwiązania. […] Ze względu na interdyscyplinarne potraktowanie tematu monografia powinna zainteresować zarówno filozofów, filologów, kognitywistów, psychologów, muzykologów, historyków nauki i wielu innych czytelników.

Z recenzji dr. hab. Zbysława Muszyńskiego, emerytowanego profesora UMCS


Zob. Spis treści, Wprowadzenie


Studio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku
Metafory ucielesnione_baner 1
Metafory ucielesnione_baner 2
Metafory ucielesnione_baner 3
Metafory ucielesnione_baner 1 Metafory ucielesnione_baner 2 Metafory ucielesnione_baner 3

Księgarnia
Academicon

Zamów książkę >

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować