Filozofia Książka

O etyce. Rozmowy z Ojcem Krąpcem

Opracowanie komputerowe (skład i łamanie):

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Rozmowy z Mistrzem dotyczą jednej z najważniejszych sfer ludzkiego życia, a mianowicie moralności. Przedmiotem rozmowy jest moralność jako sposób działania człowieka i jej konieczne podmiotowe i przedmiotowe czynniki: decyzja, rozumne i wolne postępowanie ku prawdziwemu dobru ludzkiemu, szczęście jako cel dążeń człowieka, hierarchia dóbr: celów i środków w działaniu, cnoty moralne jako usprawnienia konieczne w spełnianiu dobra, prawo naturalne z naczelnym nakazem synderezy: “dobro czyń”, społeczne warunki realizacji moralności. Drugim przedmiotem rozmowy jest etyka jako teoria moralności i jej uwarunkowania przyjętą koncepcją człowieka i jego działania oraz jej ostateczne uzasadnienia. Książka zawiera wykaz polecanych lektur: tekstów klasycznych i literatury uzupełniającej na temat etyki klasycznej.


Autor: Mieczysław A. Krąpiec, Piotr Jaroszyński
Tytuł: O etyce
Seria wydawnicza: Rozmowy z Ojcem Krąpcem
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN: 978-83-60144-64-0
Ilość stron: 147


Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Kto dziś rozmawia i mówi w ogóle o etyce?!
    O moralności, gdzie jesteś?!
    Signum temporis!