Książka Prawo

Polskie prawo wyznaniowe. Wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Polskie prawo wyznaniowe. Wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego to kolejna po Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł (Lublin 2012) publikacja poświęcona prawu wyznaniowemu, która nie jest podręcznikiem akademickim. Jej zadaniem jest ułatwienie pracy naukowej lub zawodowej oraz przyczynienie się do popularyzacji prawa wyznaniowego.

Wydawca:

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


Polskie prawo wyznaniowe – podobnie jak prawo konstytucyjne i inne gałęzie prawa – staje się coraz bardziej „prawem orzeczniczym”, tzn. opartym na sądowej interpretacji przepisów prawa. Szczególna rola w tym zakresie przypada Trybunałowi Konstytucyjnemu, który badając zgodność z art. 25 i 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przepisów rangi ustawowej i podustawowej, nie tylko ocenia ich konstytucyjność, ale także interpretuje normy dotyczące szeroko rozumianej problematyki wyznaniowej. Stąd zarówno w procesie edukacji prawniczej czy administracyjnej, ale także w praktyce stanowienia i stosowania prawa nie może zabraknąć odniesień do orzeczeń sądu konstytucyjnego poświęconych wolności sumienia i religii oraz zasad relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

[…]

W opracowaniu wyróżniono ponad trzydzieści haseł głównych i kilkadziesiąt pobocznych, co ma ułatwić odnalezienie odpowiedniego fragmentu uzasadnienia orzeczenia. W ramach poszczególnych haseł głównych ułożonych alfabetycznie orzeczenia zostały uporządkowane chronologicznie – od najstarszych do najnowszych – w celu ukazania rozwoju linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie spraw wyznaniowych.
Opracowanie Polskie prawo wyznaniowe. Wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego jest adresowane do szerokiego grona odbiorów. Mamy nadzieję, iż stanie się ono istotną pomocą dla nauczycieli akademickich i studentów, praktyków (adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych i sędziów) oraz innych osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się prawem wyznaniowym.

Z  wprowadzenia Michała Poniatowskiego i Pawła Sobczyka


Redaktorzy: Michał Poniatowski, Paweł Sobczyk
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2016
Stron:
398
Oprawa: miękka

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować