Książka

Paweł Sajdek: Spór o słowo. Obrona Mandany Miśry teorii sphoty

Książka dr. Pawła Sajdka Spór o słowo to naukowa rozprawa poświęcona, mówiąc ogólnie, myśli wielkich gramatyków indyjskich, w szczególności zaś tytułowej postaci – wielkiemu indyjskiemu uczonemu, jakim był Mandana Miśra. […]

Charakterystyczną i zarazem kluczową koncepcją gramatyków była teoria Sphoty, elementu znaczącego, istniejącego poza wyrazem i składającymi się na wyraz fenomenami. […] Druga część książki to przekład dzieła Mandany Miśry Sphotasiddhi, uzupełniony przez obszerne komentarze autora. Istotnym dopełnieniem tego opracowania jest dodany na końcu książki słownik najważniejszych terminów. […] Jest to bardzo wartościowa, kompetentnie napisana i godna polecenia propozycja wydawnicza. (Z recenzji prof. dr hab. Beaty Szymańskiej)

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE
WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP
1. Kim byli gramatycy?
2. Scripta volant, verba manent
3. Problemy z terminologią

CZĘŚĆ I – OD WED DO TEORII SPHOTY
1. WEDYJSKA BOGINI VĀC I PIERWSZE ANALIZY JĘZYKOWE 

1.1. Tajemnicza istota z czterema rogami
1.2. Tajemnicza bogini
1.3. Pierwsze analizy języka Wed: Śākalya, Śaunaka, prātiśākhya
2. KOLEKCJE WYRAZÓW I ETYMOLOGIA 
2.1. NighaNTu – prototyp leksykonu
2.2. “Etymologia” Yāski – rola czasownika i rzeczownika
2.3. Pochodzenie rzeczowników
2.4. Znaczenie Yāski dla językoznawstwa indyjskiego
3. NA POCZĄTKU BYŁ PĀNINI…
3.1. Największy pomnik ludzkiej inteligencji
3.2. Sūtra – notatka, skrót mnemotechniczny, paremia
3.3. Język techniczny sūtr PāNiniego
3.4. PāNini we współczesnym nauczaniu sanskrytu
3.5. PāNini a sphoTa
4. KOMENTATORZY PĀNINIEGO – KĀTYĀYANA, PATAÑJALI 
4.1. Kātyāyana – poprzednik Patañjalego
4.2. Mahābhāsya Patañjalego
4.3. Definicje śabdy w Mahābhāsyi
4.4. Słowo jest wieczne
4.5. Czy fonemy mają znaczenie?
4.6. Problem następstwa fonemów u Patañjalego
4.7. Koncepcja sphoTy u Patañjalego
4.8. Co oznacza słowo?
5. ZNACZENIE ZNACZENIA 
5.1. Teorii znaczenia indyjskich gramatyków w trójkącie semantycznym
5.2. Moc oznaczania
5.3. Sposoby poznania znaczenia słów
5.4. Zjawisko polisemii – homonimia, synonimia
5.5. Znaczenie wtórne (laksaNā)
6. BHARTRHARI – GRAMATYK I FILOZOF 
6.1. Jeden, dwóch, czy trzech BhartRharich?
6.2. Vākyapadīya – jeden czy dwóch autorów?
6.3. Zdanie (vākya) – jedno i niepodzielne słowo
6.4. Verbum Aeternum – cztery poziomy mowy
6.5. Nałożenie – w jakim sensie istnieje wąż, który okazał się sznurem?
6.6. Czas (kāla) jako moc stwórcza
6.7. Od Słowa Wiecznego do słów języka mówionego
6.8. Funkcje i moce słowa
6.9. SphoTa a dźwięk
7. PRZECIWNICY SPHOTY 
7.1. Czym jest mīmāmsā?
7.2. Słowo – czym jest i czym nie jest
7.3. Zdanie w rozumieniu mīmāmsy
7.4. Spór o znaczenie zdania: abhihitānya-vāda i anvitābhidhāna-vāda
7.5. Nyāya i vaiśesika
7.6. Słowo w nyāyi i vaiśesice
7.7. Refutacja trzech argumentów mīmāmsy za wiecznością słowa
7.8. Proces rozumienia znaczenia według nyāyi
8. MANDANA MIŚRA – AUTOR SPHOTASIDDHI 
8.1. MaNDana Miśra – zapoznany mistrz advaity
8.2. MaNDana – mīmāmsaka, advaitavādin, czy śabdādvaitavādin?
8.3. Struktura dialektyczna tekstu SphoTasiddhi

CZĘŚĆ II – SPHOTASIDDHI – TEKST, PRZEKŁAD I KOMENTARZ
ANEKS – SphoTavāda – transkrypcja tekstu i przekład
SŁOWNIK
BIBLIOGRAFIA

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2011
Oprawa: miękka
Stron: 272

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować