Książka

Piotr Moskal: Religia i prawda

Religia i prawda jest próbą filozoficznej teorii religii. W pierwszej części rozprawy autor ukazuje prawdę religii, w części drugiej dokonuje filozoficznego, częściowego usprawiedliwienia religii, w części trzeciej przeprowadza namysł nad różnymi sposobami poznania prawdy religijnej. W zakończeniu rozprawy podejmuje problem religii prawdziwej. Adresatami książki są wszyscy zainteresowani problematyką teorii religii oraz dialogu międzyreligijnego.

Zamów w Księgarni Academicon
logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 2
Rok: 2009
Stron: 230

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wstęp: Koncepcja filozofii religii
§ 1. Świat religii
§ 2. Z dziejów terminu “religia”
§ 3. Problem definicji religii
§ 4. Przedmiot filozofii religii
§ 5. Cel i metoda filozofii religii

Część I: PRAWDA RELIGII
Rozdział 1: Istota religii
Rozdział 2: Religia w kontekście osobowego życia człowieka
Rozdział 3: Religia w kontekście kultury
§ 1. Religia i poznanie teoretyczne
§ 2. Religia i moralność
§ 3. Religia i sztuka
Rozdział 4: Społeczno-dziejowe aspekty religii

Część II: PRAWDZIWOŚĆ RELIGII
Rozdział 1: Bóg – przedmiot religii
§ 1. Problem dowodowego charakteru poznania, że Bóg istnieje
§ 2. Metafizyczne poznanie przedmiotu religii
I. Metafizyczne uzasadnienie tego, że istnieje Absolut
II. Metafizyczne określenie natury Absolutu
III. Metafizyczne określenie relacji świat – Absolut
A. Bytowa transcendencja Absolutu w stosunku do świata
B. Bytowa immanencja Absolutu w stosunku
1. Sprawcza obecność Absolutu w świecie
2. Wzorcza obecność Absolutu w świecie
3. Obecność Absolutu jako celu wszystkich rzeczy
Rozdział 2: Człowiek – podmiot religii
§ 1. Ontyczny status człowieka
I. Przygodność osoby ludzkiej
II. Spotencjalizowanie osoby ludzkiej
III. Pragnienie Boga
§ 2. Eschatologiczna obietnica religii
I. Treść eschatologicznej obietnicy religii
II. Filozoficzna próba częściowego uzasadnienia eschatologicznej obietnicy religii

CZĘŚĆ III: POZNANIE PRAWDY RELIGIJNEJ (EPISTEMOLOGIA PRZEKONAŃ RELIGIJNYCH)
Rozdział 1: Wiedza religijna
§ 1. Problem oczywistości zdań religijnych
§ 2. Doświadczenie
I. Doświadczenie religijne
II. Doświadczenie podmiotu religii
§ 3. Wyjaśnianie rzeczywistości
Rozdział 2: Wiara w objawienie
§ 1. Koncepcje wiary
§ 2. Koncepcje objawienia
§ 3. Istota objawienia chrześcijańskiego
§ 4. Istota wiary w objawienie
§ 5. Rozpoznanie objawienia
§ 6. Wiarygodność świadectw o objawieniu
§ 7. Problem wiary Kościołowi
Rozdział 3: Afektywne poznanie Boga
§ 1. Naturalna inklinacja człowieka ku Bogu i afektywne poznanie Boga
§ 2. Religijne ukierunkowanie człowieka ku Bogu i afektywne poznanie Boga
§ 3. Natura afektywnego poznania Boga
Rozdział 4: Poznanie przez inicjację religijną i społeczny przekaz doktryny religijnej
Rozdział 5: Intelektualne i moralne uwarunkowania poznania prawdy religijnej

Zakończenie: Problem religii prawdziwej
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk

Zamów w Księgarni Academicon
logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować