Książka

Pogranicza nauki. Protonauka – Paranauka – Pseudonauka

Spis treści

JÓZEF ZON
Przedmowa

FILOZOFIA NAUKI
Abp JÓZEF ŻYCIŃSKI
Empiryzm logiczny a kryteria naukowości we współczesnej fizyce teoretycznej
PIOTR LEŚNIAK
Falsyfikowalność jako kryterium demarkacji
PAWEŁ POLAK
Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji
KAJETAN MŁYNARSKI
Czy świat jest obliczalny? Uwagi o historycznej składowej nauk przyrodniczych
WŁODZIMIERZ KLONOWSKI
Human Linearity Virus i p-nauka
JERZY WARCZEWSKI
Przedmiot fizyki i przedmiot wiary są różne. Czym jest fizyka?
WOJCIECH SADY
Dlaczego Rozmowy i dowodzenia matematyczne Galileusza
są naukowe, a Świat Kartezjusza nie?

PROTONAUKA – NAUKA
JAN CZERNIAWSKI
Przeszłość i perspektywy protofizyki
TERESA GRABIŃSKA
Teorie skłonności jako ontologia i protonauka
MIROSŁAW ZABIEROWSKI
Pojęcie protomodelu w naukach empirycznych
MACIEJ DOMBROWSKI
Między proto- i paranauka. Wokół koncepcji ontologii Bolesława Gawęckiego
PAWEŁ ZEIDLER
Czy alchemia była protochemią? Studium metodologiczno-historyczne
DANUTA SOBCZYŃSKA
Goethe i Ostwald. Die Farbenlehre w interpretacjach artysty i uczonego
JACEK RODZEŃ
Znaczenie techniki w protonaukowej fazie rozwoju dyscyplin przyrodniczych

PARANAUKA – NAUKA
JAROSŁAW SAK
Czym jest choroba? Problemy definiowania kategorii choroby w filozofii medycyny
PIOTR BYLICA
Zaburzenia dysocjacyjne czy opętanie przez Szatana? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opetań
ANDRZEJ KAPUSTA
Szaleństwo i metoda: spór o naukowość we współczesnej psychiatrii
TOMASZ RZEPIŃSKI
Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine
MICHAŁ TEMPCZYK
Medycyna chińska – od paranauki do nauki

PSEUDONAUKA – NAUKA
BARBARA TUCHAŃSKA
Od protonauki do pseudonauki: przypadek astrologii
TOMASZ WITKOWSKI
Zamki na piasku: psychologiczne determinanty sukcesu i trwałości pseudonauki
ANNA LEMAŃSKA
Status metodologiczno-epistemologiczny koncepcji inteligentnego projektu
KAZIMIERZ JODKOWSKI
Dlaczego kreacjonizm jest pseudonauką?
ROBERT PIOTROWSKI
Od wiedzy o rasach do rasizmu i z powrotem
PAWEŁ KAWALEC
Nauka instytucjonalna na usługach pseudonauki
JÓZEF ZON, MARIAN WNUK
Kryteria demarkacji między nauką, para- i pseudonauką na przykładzie kontrowersji wokół bioplazmy

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Tom: 3
Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
Numer wydania: 1
Rok: 2009
Oprawa: miękka
Stron: 368

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować