Książka Prawo

Prawa i obowiązki członków rodziny, tom II

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Studio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku
Prawa i obowiazki_baner 1a
Prawa i obowiazki_baner 2
Prawa i obowiazki_baner 3
Prawa i obowiazki_baner 1a Prawa i obowiazki_baner 2 Prawa i obowiazki_baner 3

Wydawnictwo
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Redakcja naukowa: Magdalena Gołowikin-Hudała, Paweł Sobczyk, Aleksandra Wilk
Wydawca: 
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2018
Stron:
147
Oprawa: miękka


„Prawa i obowiązki członków rodziny” to interdyscyplinarny projekt naukowy, w którego centrum znajduje się rodzina i jej członkowie. Jakkolwiek sformułowanie „Prawa i obowiązki” wskazuje przede wszystkim na prawne i prawnicze konotacje dzieła, obejmuje ono jednak wyniki badań wykraczające poza tradycyjnie ujmowaną dziedzinę nauk prawnych, czy też dyscyplinę prawo. Takie bowiem było zamierzenie redaktorów i Autorów, aby na konstytucyjnie chronione wartości, jak rodzina, rodzicielstwo, macierzyństwo (tacierzyństwo) i małżeństwo spojrzeć z szerszej perspektywy.

[…]

Zawarte w publikacji rozważania naukowe potwierdzają trudne do przeceniania znaczenie stadium rozwoju praw człowieka, jakim jest ich realizacja, czyli urzeczywistnianie – realne zabezpieczenie wolności i praw oraz możliwości ich poznawania i korzystania z nich, aby nie były tylko „teoretyczne czy iluzoryczne”, lecz „praktyczne i skuteczne”. Autorzy nie stronią jednak od krytycznych uwag pod adresem obowiązujących rozwiązań prawnych, wskazując uwagi de lege ferenda.

[…]

/Z Wprowadzenia/Księgarnia
Academicon

Zamów książkę >

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.