Książka Prawo

Prawa i obowiązki członków rodziny, tom II

Nakładem Wydawnictwa Academicon ukazała się książka pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny” (t. 3). Nasze studio DTP wykonało layout, skład i łamanie oraz przygotowało publikację do druku.

Redakcja naukowa: Magdalena Gołowikin-Hudała, Paweł Sobczyk, Aleksandra Wilk
Wydawca: 
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2018
Stron:
147
Oprawa: miękka


Zamów książkę teraz


„Prawa i obowiązki członków rodziny” to interdyscyplinarny projekt naukowy, w którego centrum znajduje się rodzina i jej członkowie. Jakkolwiek sformułowanie „Prawa i obowiązki” wskazuje przede wszystkim na prawne i prawnicze konotacje dzieła, obejmuje ono jednak wyniki badań wykraczające poza tradycyjnie ujmowaną dziedzinę nauk prawnych, czy też dyscyplinę prawo. Takie bowiem było zamierzenie redaktorów i Autorów, aby na konstytucyjnie chronione wartości, jak rodzina, rodzicielstwo, macierzyństwo (tacierzyństwo) i małżeństwo spojrzeć z szerszej perspektywy.

[…]

Zawarte w publikacji rozważania naukowe potwierdzają trudne do przeceniania znaczenie stadium rozwoju praw człowieka, jakim jest ich realizacja, czyli urzeczywistnianie – realne zabezpieczenie wolności i praw oraz możliwości ich poznawania i korzystania z nich, aby nie były tylko „teoretyczne czy iluzoryczne”, lecz „praktyczne i skuteczne”. Autorzy nie stronią jednak od krytycznych uwag pod adresem obowiązujących rozwiązań prawnych, wskazując uwagi de lege ferenda.

[…]

/Z Wprowadzenia/


Zob. wstęp i spis treści

Prawa i obowiazki_baner 1a
Prawa i obowiazki_baner 2
Prawa i obowiazki_baner 3
Prawa i obowiazki_baner 1a Prawa i obowiazki_baner 2 Prawa i obowiazki_baner 3


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować