Książka Open Access Pedagogika

Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań

Ukazała się publikacja elektroniczna Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań. Studio DTP Academicon wykonało skład i łamanie.

Wykonaliśmy:

  • skład i łamanie

Wydawca: Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów”
Redakcja: Łukasz Korzeniowski
Wydanie elektroniczne
Data opublikowania: Kraków 2023
Stron: 332


 

Zobacz publikację w otwartym dostępie

 


Fragment ze strony wydawcy:
„Książka Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań zawiera opracowanie badania ankietowego Prawa ucznia w Polsce. Świadomość. Naruszenia. Reakcje, które zostało przeprowadzone w okresie sierpień-październik 2022 roku. Badanie miało na celu zdiagnozowanie skali naruszania praw uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także poznanie sposobów reagowania na te naruszenia. Raport przynosi odpowiedź na pytania o to, jak często uczennice i uczniowie spotykają się z łamaniem prawa, w jaki sposób na nie reagują i czy dotykają ich z tego powodu negatywne konsekwencje. Całość dopełnia zbiór piętnastu esejów o edukacji, oświacie, pedagogice, prawach ucznia i prawie oświatowym”.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować