Czasopismo Prawo

Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 11 (2019)

Ukazał się nowy numer „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Studio DTP Academicon wykonało layout, skład i łamanie, a także przygotowało publikację do druku.

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku
ppw11_baner 1
ppw11_baner 2
ppw11_baner 3
ppw11_baner 1 ppw11_baner 2 ppw11_baner 3

Wydawca: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
Miejsce wydania: Lublin
Rok: 2019
Oprawa: miękka
Stron: 422
Zob. spis_treści


Czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego od 2009 roku, stanowiące forum naukowej refleksji nad problemami o charakterze prawno-wyznaniowym. Na jego strukturę składa się kilka stałych działów: artykuły, prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz podejmowane w ostatnim roku inicjatywy prawodawcze, orzecznictwo dotyczące kwestii wyznaniowych, recenzje oraz sprawozdania z prawno-wyznaniowych konferencji i sympozjów, polska bibliografia prawa wyznaniowego oraz dział urzędowy, w którym zbierane są materiały dokumentujące działalność PTPW.


Skomentuj

Kliknij, aby skomentować