Czasopismo Prawo

Przegląd Prawa Wyznaniowego, t. 3 (2011)

Czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego od 2009 roku, stanowiące forum naukowej refleksji nad problemami o charakterze prawno-wyznaniowym. Na jego strukturę składa się kilka stałych działów: artykuły, prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz podejmowane w ostatnim roku inicjatywy prawodawcze, orzecznictwo dotyczące kwestii wyznaniowych, recenzje oraz sprawozdania z prawno-wyznaniowych konferencji i sympozjów, polska bibliografia prawa wyznaniowego oraz dział urzędowy, w którym zbierane są materiały dokumentujące działalność PTPW.


Wydawca: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
Miejsce wydania: Lublin
Rok: 2011
Oprawa: miękka
Stron: 393
Zob. spis_treści


Studio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku
ppw3_baner 1
ppw3_baner 2
ppw3_baner 3
ppw3_baner 1 ppw3_baner 2 ppw3_baner 3

Księgarnia
Academicon

Zamów książkę >

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować