Konferencje Psychologia

Psychologia i przestępczość – granice i pogranicza

Studenckie Koło Psychologii Sądowej, działające przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na IV edycję Konferencji z cyklu „Psychologia & Przestępczość – granice i pogranicza”, która odbędzie się 25 lutego 2017 r. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Academicon.

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Studenckie Koło Psychologii Sądowej, działające przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na IV edycję Konferencji z cyklu „Psychologia & Przestępczość – granice i pogranicza”, która odbędzie się 25 lutego 2017 r. na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7.

Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy o psychologii sądowej oraz ukazanie jej szerokich związków z innymi dziedzinami nauk, jak prawo, kryminalistyka czy resocjalizacja. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących pracy psychologów w ramach współpracy z wymiarem sprawiedliwości pomiędzy biegłymi sądowymi o różnych specjalnościach. Podczas poprzednich edycji konferencji zaproszeni goście mieli okazję zaprezentować wiedzę pochodzącą również z praktyki zawodowej np. w zakładzie penitencjarnym, w poradni udzielającej pomocy ofiarom przemocy domowej, instytucie ekspertyz sądowych czy kryminalistycznego laboratorium policji.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się między innymi: dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, która pochyli się nad tematem wiktymologii, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, który dokona analizy porównawczej opinii psychologicznej w prawie innych państw, mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska poruszy temat różnych aspektów korzystania z opinii psychologicznych w postępowaniu sądowym, dr Wojciech Glac opowie o neurobiologicznym podłożu skłonności do zachowań przestępczych, dr Małgorzata Sitarczyk omówi motywy zachowań przestępczych. Wystąpienie dr n. med. Andrzeja Depko będzie mówiło o parafilnych i nieparafilnych sprawcach przestępstw motywowanych seksualnie, natomiast wystąpienie prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego będzie opierało się o refleksję na temat pracy z młodocianymi sprawcami przemocy seksualnej.

W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o wypełnienie internetowego kwestionariusza, który jest dostępny > tutaj.


Program

8:30 – 9:00 – rejestracja uczestników
9:00 – 9:05 – oficjalne rozpoczęcie
9:05 – 9:50 – wystąpienie dr Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej
9:50 – 10:35 – wystąpienie mgr Daniela Mańkowskiego pt. „Z samobójstwem jest jak ze spadochroniarstwem: pierwszy skok jest najlepszy. Kryminalistyczno – kryminologiczna problematyka samobójstw kombinowanych”
10:35 – 11:20 – wystąpienie prof. dr hab. Piotra Girdwoyń pt. „Opinia psychologiczna w prawie innych państw – analiza porównawcza”
11:20 – 12:05 – wystąpienie mgr Teresy Jaśkiewicz – Obydzińskiej oraz mgr Ewy Wach pt. „Różne aspekty korzystania z opinii psychologicznych w postępowaniu sądowym”
12:05 – 12:50 – wystąpienie dr Wojciecha Glac pt. „Urodzony przestępca – reaktywacja. Neurobiologiczne podłoże skłonności do zachowań przestępczych.”

13:00 – 13:45 – przerwa obiadowa

13:45 – 14:30 – wystąpienie dr Małgorzaty Sitarczyk pt. „Miłość i zazdrość jako motywy zachowań przestępczych.”
14:30 – 15:15 – wystąpienie mgr Jędrzeja Kupczyńskiego pt. „Granica między wiedzą specjalistyczną biegłego psychologa i wyłącznymi kompetencjami organu procesowego w postępowaniu karnym.”
15:15 – 16:00 – wystąpienie dr Jerzego Wojciechowskiego
16:00 – 16:45 – wystąpienie mgr Piotra Zwarycz
16:45 – 17:30 – wystąpienie dr n. med. Andrzeja Depko pt. „Parafilni i nieparafilni sprawcy przestępstw motywowanych seksualnie”
17:30 – 18:15 – wystąpienie prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego pt. „Praca z młodocianymi sprawcami przemocy seksualnej”

18:15 – 18:30 – oficjalne zakończenie Konferencji


25 lutego 2017

 Warszawa, Wydział Psychologii UW, Aula, ul. Stawki 5/7.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.