Konferencje Psychologia

Psychologia i przestępczość – granice i pogranicza

Studenckie Koło Psychologii Sądowej, działające przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na IV edycję Konferencji z cyklu „Psychologia & Przestępczość – granice i pogranicza”, która odbędzie się 25 lutego 2017 r. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Academicon.

Studenckie Koło Psychologii Sądowej, działające przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na IV edycję Konferencji z cyklu „Psychologia & Przestępczość – granice i pogranicza”, która odbędzie się 25 lutego 2017 r. na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7.

Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy o psychologii sądowej oraz ukazanie jej szerokich związków z innymi dziedzinami nauk, jak prawo, kryminalistyka czy resocjalizacja. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących pracy psychologów w ramach współpracy z wymiarem sprawiedliwości pomiędzy biegłymi sądowymi o różnych specjalnościach. Podczas poprzednich edycji konferencji zaproszeni goście mieli okazję zaprezentować wiedzę pochodzącą również z praktyki zawodowej np. w zakładzie penitencjarnym, w poradni udzielającej pomocy ofiarom przemocy domowej, instytucie ekspertyz sądowych czy kryminalistycznego laboratorium policji.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się między innymi: dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, która pochyli się nad tematem wiktymologii, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, który dokona analizy porównawczej opinii psychologicznej w prawie innych państw, mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska poruszy temat różnych aspektów korzystania z opinii psychologicznych w postępowaniu sądowym, dr Wojciech Glac opowie o neurobiologicznym podłożu skłonności do zachowań przestępczych, dr Małgorzata Sitarczyk omówi motywy zachowań przestępczych. Wystąpienie dr n. med. Andrzeja Depko będzie mówiło o parafilnych i nieparafilnych sprawcach przestępstw motywowanych seksualnie, natomiast wystąpienie prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego będzie opierało się o refleksję na temat pracy z młodocianymi sprawcami przemocy seksualnej.

W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o wypełnienie internetowego kwestionariusza, który jest dostępny > tutaj.


Program

8:30 – 9:00 – rejestracja uczestników
9:00 – 9:05 – oficjalne rozpoczęcie
9:05 – 9:50 – wystąpienie dr Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej
9:50 – 10:35 – wystąpienie mgr Daniela Mańkowskiego pt. „Z samobójstwem jest jak ze spadochroniarstwem: pierwszy skok jest najlepszy. Kryminalistyczno – kryminologiczna problematyka samobójstw kombinowanych”
10:35 – 11:20 – wystąpienie prof. dr hab. Piotra Girdwoyń pt. „Opinia psychologiczna w prawie innych państw – analiza porównawcza”
11:20 – 12:05 – wystąpienie mgr Teresy Jaśkiewicz – Obydzińskiej oraz mgr Ewy Wach pt. „Różne aspekty korzystania z opinii psychologicznych w postępowaniu sądowym”
12:05 – 12:50 – wystąpienie dr Wojciecha Glac pt. „Urodzony przestępca – reaktywacja. Neurobiologiczne podłoże skłonności do zachowań przestępczych.”

13:00 – 13:45 – przerwa obiadowa

13:45 – 14:30 – wystąpienie dr Małgorzaty Sitarczyk pt. „Miłość i zazdrość jako motywy zachowań przestępczych.”
14:30 – 15:15 – wystąpienie mgr Jędrzeja Kupczyńskiego pt. „Granica między wiedzą specjalistyczną biegłego psychologa i wyłącznymi kompetencjami organu procesowego w postępowaniu karnym.”
15:15 – 16:00 – wystąpienie dr Jerzego Wojciechowskiego
16:00 – 16:45 – wystąpienie mgr Piotra Zwarycz
16:45 – 17:30 – wystąpienie dr n. med. Andrzeja Depko pt. „Parafilni i nieparafilni sprawcy przestępstw motywowanych seksualnie”
17:30 – 18:15 – wystąpienie prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego pt. „Praca z młodocianymi sprawcami przemocy seksualnej”

18:15 – 18:30 – oficjalne zakończenie Konferencji


25 lutego 2017

 Warszawa, Wydział Psychologii UW, Aula, ul. Stawki 5/7.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować