Książka

Red. Kazimierz Krajewski: Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość

Niniejsza książka jest owocem dwóch kolejnych sympozjów (2007, 2008) zorganizowanych przez Katedrę Etyki KUL Jana Pawła II w ramach cyklu “Racjonalność w etyce”. Problematyka sympozjów dotyczyła tym razem racjonalności sumienia. Normatywna moc prawdy, której poświęcone było poprzednie sympozjum, odsłania się wszak w sumieniu. Dlatego konieczne było, jako kolejny krok, skupienie się na tej centralnej dla rozumienia moralności kategorii. Sympozjum pierwsze nosiło tytuł: “Błąd a prawość sumienia”. Wygłoszone referaty dotyczyły problematyki warunków zachowania i naruszania prawości sumienia. “Prawość” to – jak mówiliśmy – podstawowa kwalifikacja moralnego wymiaru sumienia. Sympozjum drugie zatytułowane było: “Twórcza moc sądów sumienia”. Referaty i dyskusja osnute zostały wokół pytania: czy – jeśli tak – to w jakim sensie sumienie jest twórcze? Referaty i dyskusje z tych dwóch konferencji wzajemnie się uzupełniały i dopełniały. Uznano zatem za celowe połączenie materiałów z tych dwóch sympozjów w jednej publikacji, pod wspólnym tytułem: Sumienie – prawość i twórczość. Tytuł ten zdaje się najlepiej oddawać zawartość niniejszej książki. (ze Wstępu)

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Spis treści

Andrzej Szostek MIC, Sumienie i jego pułapki
Kazimierz Krajewski, Racjonalność w etyce – sumienie: prawość i twórczość

TEKSTY ŹRÓDŁOWE
Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, q. 17, a. 1-5
Karol Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności (6)
Karol Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności (8)
Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor” (fragm.)
Tadeusz Styczeń SDS, W drodze do etyki

ARTYKUŁY
Edward Kaczyński OP, Wolność i prawda w sumieniu: nauka św. Tomasza
Zdzisław Chlewiński, Sumienie – psychologiczne mechanizmy jego funkcjonowania, formacji i deformacji
Andrzej Szostek MIC, Otwartość naprawdę fundamentem wychowania sumienia
DYSKUSJA 2007

Andreas Laun, W jakim sensie sumienie jest twórcze?
Andreas Laun, VII. Autonomia sumienia a roszczenie prawdy
Kazimierz Krajewski, Personalistyczny wymiar sumienia
Jan Krokos, Poznawczy wymiar sumienia a akt decyzji
DYSKUSJA 2008

ANEKS
Kazimierz Krajewski, Etyka jako antropologia normatywna (W nawiązaniu do koncepcji etyki ks. Tadeusza Stycznia)
Radosław Krajewski, Problem autonomii sumienia w świetle Charlesa Taylora kategorii autentyczności

Rationality in Ethics (Conscience: Rectitude and Creativness)

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2009
Oprawa: miękka
Stron: 324

 

 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować