Książka

Red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc: Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje – krytyka

Zamów w Księgarni Academicon
logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2014
Oprawa: twarda
Stron: 552

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Myśl staropolska

Krzysztof Bochenek, Filozofia i teologia w poszukiwaniu rozumnej wiary (kontekst średniowiecznej scholastyki polskiej)
Wanda Bajor, Bóg i ludzkie poznanie – rola teologii w antropologii filozoficznej krakowskich komentatorów arystotelesowskiej teorii duszy
Włodzimierz Tyburski, Etyka i religia w myśli staropolskiej
Marian Skrzypek, Ambiwalencje oświeceniowych pojęć religijnego fanatyzmu, entuzjazmu i tolerancji. Filozofowie oświecenia o konfederacji barskiej
Stanisław Janeczek, Od filozofii Boga do filozofii religii w dobie oświecenia

Wiek XIX

Ewa Starzyńska-Kościuszko, Opozycja, synteza czy „trzecia droga”? Filozofia i religia w poglądach przedstawicieli polskiej „filozofii narodowej” lat czterdziestych XIX wieku
Andrzej Wawrzynowicz, Religia w refleksji filozoficznej mesjanistów polskich XIX i XX wieku
Wiesława Sajdek, Jedność filozofii i religii w perspektywie eschatologicznej. W kręgu myśli J.M. Hoene-Wrońskiego
Piotr Bartula, Chrześcijański liberalizm Augusta Cieszkowskiego
Piotr Gugała, Rodzimowierstwo słowiańskie w filozofii narodowej Karola Libelta
Teresa Zawojska, Polski mesjanizm literacko-poetycki. Pomiędzy filozoficznością a religijnością
Bartosz Maciejewski, Objawienie w Literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza
Lucyna Wiśniewska-Rutkowska, Program ideowy „Tygodnika Warszawskiego”
Wanda Pilch, Marian Ignacy Morawski SJ o stosunku filozofii do religii

Przełom wieku XIX i XX

Jan Skoczyński, Młodzi i mesjanizm
Stanisław Pieróg, Marian Massonius i problem agnostycyzmu
Anna Dziedzic, Pozytywizm i teizm. Maurycy Straszewski o Johnie Stuarcie Millu
Stanisław Borzym, Filozoficzny kontekst religijności Karola Ludwika Konińskiego
Grażyna Szumera, Chrześcijaństwo a cywilizacja
Ewa Kochan, Kościół a socjalizm
Leszek Gawor, Filozofia społeczna Leona Winiarskiego
Dariusz Barbaszyński, Religia w perspektywie duchowości chrześcijańskiej. Kilka uwag o filozofi cznych poszukiwaniach Stanisława Brzozowskiego
Artur Jocz, Literatura areną filozoficzno-religijnych peregrynacji. Przypadek Tadeusza Micińskiego
Tomasz Mróz, Polscy filozofowie chrześcijańscy wobec Platona

Wiek XX

Ryszard Kleszcz, Twardowski o filozofii, nauce i religii
Piotr Surma, Filozofia religii i wątki metafizyczne w szkole lwowsko-warszawskiej
Aleksandra Tykarska, Myśl przedlogiczna – myśl religijna. Ujęcie Władysława Heinricha i Józefy Kodisowej
Ryszard Wójtowicz, Prawo i moralność w filozofii oraz polityce prawa Leona Petrażyckiego. Wybrane zagadnienia
Michał Rogalski, Modernizant czy modernista? Marian Zdziechowski w poszukiwaniu własnej formuły religijności
Mirosław Tyl, Henryk Elzenberg – przypadek religijności bezwyznaniowej. Próba historiografii ekspresjonistycznej
Rafał Charzyński, Filozofi a chrześcijańska a chrześcijański światopogląd według ks. Piotra Chojnackiego
Jacek Breczko, Miłosza pogląd na ewolucję
Magdalena Mruszczyk, Filozofia sacrum w Anny Teresy Tymienieckiej fenomenologii życia
Indeks nazwisk
Noty biograficzne

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować