Książka

Red. Stanisław Janeczek: Antropologia

Człowiek jest jedyna osobą w świecie, która nie tylko istnieje, jak inne jestestwa kosmosu i biokosmosu, ale egzystuje świadomie i stawia sobie pytania: kim jestem, skąd jestem. dlaczego istnieję, jak mam żyć? Zanurzony w otaczającym świecie materialnym wykracza poza i ponad niego swym życiem psychiczno-umysłowym. Jest przedmiotem badań dyscyplin przyrodniczych i humanistycznych, literatury pięknej i sztuki. W kręgu nauk o człowieku szczególne miejsce zajmują antropologię: przyrodnicza, społeczno-kulturowa, filozoficzna i teologiczna. Dwie pierwsze maja profil głównie deskryptywny. Dwie ostatnie podejmują próbę eksplikacji natury człowieka oraz zawierają elementy wartościująco-normatywne. Aktualnym przedmiotem rozważań jest antropologia filozoficzna, zwana także filozofią człowieka. (z artykułu Ks. Stanisława Kowalczyka Antropologia filozoficzna – koncepcja, metody, problematyka)

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

Bp Andrzej Dziuba (UKSW), Słowo przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu Polski 
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Przedmowa

Antropologia filozoficzna
Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Antropologia filozoficzna – koncepcja, metody, problematyka 
Bp Ignacy Dec (PWT, Wrocław), Mieczysława Alberta Krąpca i Karola Wojtyły koncepcja antropologii filozoficznej 
Ks. Andrzej Maryniarczyk (KUL), Arkadiusz Gudaniec (KUL), Mieczysława A. Krąpca koncepcja antropologii filozoficznej 
Rocco Buttiglione (Uniwersytet św. Piusa V, Rzym), Kilka uwag o sposobie czytania “Osoby i czynu” 
Stanisław Judycki (UG), Istnienie i natura duszy ludzkiej

Antropologia przyrodnicza
Ks. Jacek Tomczyk (UKSW), Antropogeneza w ujęciu antropologii przyrodniczej 
Ks. Marek Słomka (KUL), Pochodzenie człowieka w perspektywie dialogu nauki i wiary – ewolucjonizm chrześcijański 
Piotr Lenartowicz SJ (WSF-P “IGNATIANUM”), Czy empiria biologiczna ma jakieś znaczenie dla filozofii człowieka?

Refleksje dydaktyka
Ks. Antoni Siemianowski (UAM), W sprawie nauczania antropologi filozoficznej 
Roman Darowski SJ (WSF-P “IGNATIANUM”), Jak wykładać filozofię człowieka? 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Tom: 1
Seria: Dydaktyka filozofii
Numer wydania: 1
Rok: 2010
Oprawa: miękka
Stron: 290

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować