Książka Prawo

Skutki prawne powinowactwa w prawie polskim

Nakładem Wydawnictwa Academicon ukazała się książka ks. Zdzisława Jancewicza pt. „Skutki prawne powinowactwa w prawie polskim”.

 

Autor: Ks. Zdzisław Jancewicz
Wydawca: 
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2018
Stron:
417
Oprawa: miękka


Za interesujące należy uznać sformułowane w książce postulaty de lege ferenda, w szczególności odnoszący się do dopuszczenia możliwości uchylenia się od skutków prawnych powinowactwa. Zwraca on uwagę na próbę pogodzenia istoty instytucji powinowactwa ze współczesnymi realiami, gdzie nieraz relacja powinowactwa w ogóle nie zawiera elementu więzi emocjonalnej. Na aprobatę zasługuje stanowisko, iż więź emocjonalna nie jest najbardziej istotnym elementem powinowactwa, którego powstanie, co podkreśla autor, ściśle jest związane z zawarciem małżeństwa. Pozytywnie przy tym ocenić należy, iż nie umknęła autorowi pracy funkcja ochronna przepisów dotyczących powinowactwa, której przedmiotem jest ochrona więzi nie tylko między małżonkami, ale również jednym z nich i jego krewnymi. Przedstawione studium prawne będzie bardzo przydatne nie tylko dla teoretycznego obrazu relacji rodzinno-prawnych, ale w wielu aspektach będzie też przydatne dla praktycznego stosowania prawa w Polsce.

Z recenzji abp. dr. hab. Andrzeja Dzięgi, prof. WSAP Szczecin

Skutki prawne_baner 1
Skutki prawne_baner 2
Skutki prawne_baner 3
Skutki prawne_baner 1 Skutki prawne_baner 2 Skutki prawne_baner 3

Zob. wstęp i spis treściKsiążka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować