Filozofia Książka

Spór o naturę ludzką

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej części, noszącej tytuł: “Źródła sporu o naturę ludzką”, zostały wskazane podstawowe rozumienia natury w ogóle, a ludzkiej w szczególności oraz źródła i skutki jej deprecjonowania, a następnie zanegowania w filozofii nowożytnej i współczesnej. W drugiej części książki, pod tytułem “Natura ludzka na areopagu”, zostały podjęte szeroko dziś dyskutowane szczegółowe zagadnienia dotyczące natury ludzkiej w kontekście historycznym lub systemowym. Autorzy rozważają tytułowy problem w relacji do naturalizmu, życia osobowego człowieka, kultury, życia biologicznego i cielesności oraz płciowości. Trzecia cześć książki, zatytułowana “W obronie natury ludzkiej”, koncentruje się na niezbywalnej wartości poszanowania ludzkiej natury, tak dla życia osobowego człowieka, jak i społecznego, a także dla całej kultury, która jest wypadkową ujawniania się i aktualizacji natury ludzkiej.


Red. nauk.:  A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec
ISBN: 978-83-60144-66-4
Seria wydawnicza: Zadania współczesnej metafizyki”
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
Ilość stron: 614


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować