Filozofia Książka

Spór o rozumienie filozofii

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Struktura książki obejmuje trzy główne części: w pierwszej przedstawiono sposób uprawiania filozofii realistycznej, rolę mistrza i szkoły w filozofowaniu oraz problem jedności i wielości filozofii. Druga część zawiera wypowiedzi autorów i redaktorów dotyczące specyfiki Powszechnej Encyklopedii Filozofii z okazji wydania ostatniego IX tomu. Jest to jedna z pierwszych prób oceny całości dzieła na tle innych zagranicznych encyklopedii filozofii. W trzeciej części książki zostały zamieszczone wspomnienia o Ojcu Profesorze Mieczysławie Albercie Krąpcu, Mistrzu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, inicjatorze powołania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu i opracowania Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Wspomnienia te zostały opublikowane z okazji I rocznicy śmierci Ojca Krąpca, by oddać sprawiedliwość Jego wielkiej pracy i zarazem przywołać niektóre przynajmniej wyrazy wdzięczności Jego uczniów i współpracowników.


Red.: A. Maryniarczyk, K. Stępień
ISBN: 978-83-60144-26-8
Seria wydawnicza: Zadania współczesnej metafizyki”
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2009
Ilość stron: 368


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować