Broszura

Strategia odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Świadomie i odpowiedzialnie – edukacja w różnorodności

Ukazała się broszura „Strategia odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Świadomie i odpowiedzialnie – edukacja w różnorodności”. Studio DTP Academicon wykonało layout, skład, łamanie, projekt okładki i przygotowanie do druku.

Wykonaliśmy:

  • redakcję i korektę
  • layout
  • skład i łamanie
  • projekt okładki
  • przygotowanie do druku
  • przygotowanie wersji elektronicznej do internetu
Broszura_Strategia_odpowiedzialnosci_baner_1
Broszura_Strategia_odpowiedzialnosci_baner_2
Broszura_Strategia_odpowiedzialnosci_baner_3
Broszura_Strategia_odpowiedzialnosci_baner_1 Broszura_Strategia_odpowiedzialnosci_baner_2 Broszura_Strategia_odpowiedzialnosci_baner_3

Autorki: Małgorzata Kuspit, Katarzyna Klimkowska, Justyna Rynkiewicz, Alicja Borzecka-Szajner, Barbara Jurkowska, Magdalena Gach
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Miejsce i data wydania: Lublin, wrzesień 2022
Stron: 42 (wersja drukowana, streszczona), 97 (wersja elektroniczna, rozszerzona)

Publikacja dostępna jest na stronie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować