Filozofia Książka

Studia metafilozoficzne II: Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Teksty zawarte w drugim tomie Studiów Metafilozoficznych dotyczą niektórych podstawowych kategorii filozoficznych, przede wszystkim istnienia i sądu oraz ogólnej problematyki kategorii. Autorzy podejmując tradycyjne zagadnienia, nawią­zują do współczesnych kierunków mieszczących się w sze­roko rozumianej tradycji pobrentanistycznej i analitycznej. Podobnie jak w tomie pierwszym, mamy tu zderzenie ujęć klasycznych z ujęciami charakterystycznymi dla ważniejszych współczesnych kierunków filozoficznych.

Rozprawy i artykuły

Jerzy Kalinowski, Metametafizyka. Przyczynek do rozważań nad koncepcjami metafizyki

Stanisław Judycki, Wiedza a priori. Struktura problemu

Jacek Wojtysiak, Kategorie. Przegląd stanowisk i zagadnień

Antoni B. Stępień, Zagadnienie kryterium istnienia

Jacek Wojtysiak, Istnienie. Podstawowe koncepcje

Robert Poczobut. Negacja a intencjonalność. O sposobie istnienia negatywów

Arkadiusz Gut, O sądzie egzystencjalnym

Andrzej Biłat. O pewnej teorii sądów

Leon Koj, Anna Modrzejewska, Próbne ujęcie podstaw ewentyzmu

Antoni B. Stępień. Ewentyzm? Uwagi polemiczne

Paweł Kawalec, Ontologiczna interpretacja pojęcia prawdopodobieństwa

Józef Herbut, Bóg filozofów


Red.: A.B.Stępień, J. Wojtysiak
ISBN: 83-7306-081-2
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2002
Format: A5
Ilość stron: 504
Spis treści: Pobierz PDF


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować