Filozofia Książka

Substancja Natura Prawo Naturalne

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Rozumienie prawa naturalnego jest połączone z rozumieniem natury w ogóle. Stąd konieczność sięgnięcia i do tej problematyki. Zagadnienie natury stanowi przedmiot sporów we współczesnej filozofii i naukach przyrodniczych; spory te nie pozostają bez wpływu na współczesną kulturę.

Rozumienie natury jako źródła zdeterminowanego działania, a w szczególności rozumienie natury ludzkiej wymaga ponownego zreflektowania filozoficznego, gdyż jest fundamentem rozumienia prawa naturalnego.
I wreszcie pierwszy element triady tematu: substancja. Termin ten na stałe zadomowił się w filozofii, bez niego nie może obejść się żaden filozof. Jest on nazwą przedmiotu właściwego filozoficznych dociekań i charakterystyką tego, czym jest ów realny przedmiot z całym bogactwem jego treściowego uposażenia. Dla filozofów spór o przedmiot filozofii, o to, czym filozofia ma się zajmować, jest sporem o kształt samej filozofii. Filozofia w swym najbardziej pierwotnym i podstawowym znaczeniu miała przybliżać rozumienie świata osób i rzeczy. Stąd u postaw rozumienia istoty, natury, prawa naturalnego, a także natury ludzkiej leży rozumienie substancji.

[z Wprowadzenia]


Red.:  A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek
ISBN: 83-60144-35-4
Seria wydawnicza: Zadania współczesnej metafizyki”
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2006
Ilość stron: 512


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować