Filozofia Książka Teologia

Św. Tomasz z Akwinu: Dysputy o sumieniu

Ukazała się publikacja „Dysputy o sumieniu” św. Tomasza z Akwinu. Studio DTP Academicon wykonało layout, skład i łamanie, a także przygotowało książkę do druku.

Książka obejmuje dwie kwestie, 16 i 17, ze zbioru Akwinaty Quaestiones disputatae de veritate, dotyczące prasumienia-synderezy (de synderesi) i sumienia (de conscientia), udostępnione w języku oryginału: łacińskim i w przekładzie polskim, oraz tematyczne studia i komentarze. Tom zawiera również bibliografię przedmiotową, indeks osobowy i rzeczowy.

Przedmiotem pierwszej z dysput jest syndereza, jej status ontyczny (odrębna władza czy sprawność), jej właściwości (omylna czy nieomylna), możliwości jej zaniknięcia. Druga dysputa koncentruje się na sumieniu, jego statusie (władza, sprawność czy akt), jego ewentualnej omylności czy błędności, mocy wiążącej sądów sumienia itd. Obie dysputy dotyczą zatem problematyki niezwykle ważnej dla wyjaśnienia podstaw życia moralnego. Niemniej interesująca jest skomplikowana forma dysput problemowych, będących po dziś dzień niedoścignionym wzorem debaty i analizy kwestii filozoficznych. Obszerna część tomu zawiera tematyczne studia i komentarze do szczegółowych aspektów rozumienia prasumienia i sumienia w tekstach św. Tomasza z Akwinu: roli synderezy i sumienia w działaniu moralnym, ich istoty i wzajemnej relacji, stosunku do prawa naturalnego, „wiązania w sumieniu”. W tomie znajdziemy również historyczny rys początków myślenia moralnego (od Homera do Sokratesa), refleksję nad sumieniem w encyklice Veritatis splendor oraz rozważania o współczesnych paradygmatach absolutyzujących czy negujących sumienie w kontekście nauki Akwinaty o życiu moralnym i jego niezmiennych podstawach.

Zob. spis treści


Autor: Św. Tomasz z Akwinu
Tytuł: Dysputy o sumieniu
Przekład z jęz. łacińskiego: Aleksander Białek
Tekst przekładu przejrzeli: M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
Seria: Teksty-Przekłady-Komentarze
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
Miejsce i rok wydania: Lublin 2018
Stron:
342
ISBN:
978-83-65792-13-6
Oprawa: twarda


Zamów książkę teraz


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku
Dysputy o sumieniu_baner_1
Dysputy o sumieniu_baner_2
Dysputy o sumieniu_baner_3
Dysputy o sumieniu_baner_1 Dysputy o sumieniu_baner_2 Dysputy o sumieniu_baner_3

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować