Filozofia Książka

Teleologia poznania intelektualnego według Tomasza z Akwinu

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Książka stanowi próbę rekonstrukcji stanowiska Tomasza z Akwinu w kwestii funkcji czynników pożądawczo-celowościowych w ludzkim poznaniu intelektualnym. Autor wnikliwie omawia liczne (przytaczane w oryginale) fragmenty łacińskich tekstów Akwinaty […], które wprost poruszają omawiana problematykę lub mogą stanowić dla niej istotny kontekst. Autor poddaje przytaczane teksty Tomasza bardzo dokładnej analizie, dopełniając je dalszymi – niejako ‘metaanalitycznymi’ – precyzacjami i rozróżnieniami. Pomimo bardzo dobrego zaplecza historycznofi-lozoficznego i filologicznego, prezentowana w książce rekonstrukcja ma zasadniczo cel przedmiotowo-systematyczny. Autor chce za jej pomocą po prostu uzyskać „wgląd w badane stany rzeczy” – w funkcjonowanie ludzkiego umysłu. Zakłada przy tym, że ów wgląd, przeprowadzony z punktu widzenia ‘aksjomatów’ i kontekstu całości metafizycznego syste­mu Tomasza, może dać interesujące rezultaty. Autor, w przeciwieństwie do typowych tekstów tomistycznych, stara się wydobyć z myśli Tomasza wątki uniwersalne, doniosłe dla filozofów różnych orientacji.

Dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL Kierownik Katedry Teorii Poznania KUL


Autor: Paweł M. Święcki
ISBN: 978-83-7306-705-9
Seria wydawnicza: Prace Wydziału Filozoficznego
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2015
Format: B5
Ilość stron: 216
Spis treści: Pobierz PDF


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować