Aktualności Nowość wydawnicza

„The Biblical Annals” 2016, nr 4 – opublikowany!

Ukazał się najnowszy numer (2016/4) czasopisma „The Biblical Annals“. Czasopismo publikuje badania o charakterze egzegetycznym, filologicznym oraz historycznym. Jest opracowywane na platformie Open Journal Systems @ Academicon.

Numer dostępny jest online > tutaj.


Spis treści

Stary Testament

Uczony w Piśmie – ideał człowieka poszukującego mądrości (Syr 38,24; 39,1-11)
Andrzej Piwowar
Imiona królów judzkich – kilka spostrzeżeń
Łukasz Krzysztof Tobola

Nowy Testament

Retoryka i socjo-retoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu Cz. 1: Retoryka i nowe podejście do tradycji ustnej
Marcin Kowalski
L’incoronazione di spine (Mc 15,16-20a). Tortura fisica, subita da Gesù, o piuttosto la derisione della Sua dignità regale?
Zbigniew Tadeusz Grochowski

Recenzje

Grzegorz Baran, Życie i śmierć Antiocha IV Epifanesa w przekazach biblijnych i pozabiblijnych. Historia i teologia (Tarnów: Biblos, 2015)
Maciej Münnich
Ulrich Dahmen, Psalmen- und Psalter-Rezeption im Fruhjudentum. Rekonstruktion, Textbestand, Struktur und Pragmatik der Psalmenrolle 11QPsa aus Qumran (Studies on the Texts of the Desert of Judah 49; Leiden – Boston: Brill, 2003)
Marcin Biegas
Stanisław Jankowski, “Co Bóg złączył…”. Geneza i znaczenie klauzul Mateuszowych. Studium egzegetyczno-historyczne (Rozprawy i Studia Biblijne 46; Warszawa: Vocatio, 2015)
Roman Mazur
Chris Keith, Jesus’ Literacy. Scribal Culture and the Teacher from Galilee (Library of New Testament Studies 413 – Library of Historical Jesus Studies 8; London et al.: Bloomsbury, 2013)
Adam Kubiś
Kasper Bro Larsen, Recognizing the Stranger: Recognition Scenes in the Gospel of John (Brill’s Paperback Collection; Leiden – Boston: Brill, 2012)
Janusz Kręcidło
Matthew S. Rindge, Jesus’ Parable of the Rich Fool: Luke 12:13–34 among Ancient Conversations on Death and Possessions (Society of Biblical Literature. Early Christianity and Its Literature 6; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2011)
Krzysztof Mielcarek


Czasopismo jest opracowywane na platformie
Open Journal Systems @ Academicon.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować