Książka

Jolanta Prochowicz: Uniwersytet – humanistyka – filozofia

Publikujemy książkę Jolanty Prochowicz „Uniwersytet – humanistyka – filozofia. Problematyka kształcenia akademickiego w ujęciu Marthy Nussbaum oraz Alasdaira MacIntyre’ poświęconą debacie nad stanem i rolą uniwersytetu, a w nim humanistyki i filozofii. Przewodnikami po tej debacie, która u początku zeszłego roku przetoczyła się również przez polskie media, a jej echa słychać nadal, są Martha Nussbaum i Alasdair MacIntyre – wybitni amerykańscy filozofowie.

Studio DTP
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

Wydawnictwo
Academicon

Zapraszamy do współpracy >

Autor: Jolanta Prochowicz
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2015
Stron:
 142
Oprawa: miękka, e-book


Debata nad uniwersytetem – jego obecnym stanem, stojącymi za nim założeniami filozoficznymi, jak również obecnymi celami, nie dotyczy jedynie wąskiej grupy akademików zamkniętych w twierdzach skomplikowanych teoretycznych rozważań. Nie dotyczy także wyłącznie specjalistów pracujących w murach uniwersyteckich nad kolejnymi, coraz bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi. Znaczenie tej debaty jest znacznie głębsze. Rozważania odnoszące się do sposobu kształcenia oraz metod pracy w akademii, wiążą się z kształtem obecnego i przyszłego życia publicznego. Filozofowie, których poglądy są prezentowane w tej książce, zdają sobie sprawę z tego jak ważna jest ta dyskusja. Zadają pytania o konsekwencje przekształcania uniwersytetów w korporacje, znaczenia humanistyki i filozofii dla demokracji, rozważają w jaki sposób uprawiać te dziedziny we współczesnym uniwersytecie.

Oddając w Państwa ręce książkę, będącą krytycznym omówieniem debaty między dwojgiem wybitnych współczesnych filozofów – Marthą Nussbaum oraz Alasdairem MacIntyre’em , mamy nadzieję, że będzie ona dobrym zaproszeniem do dyskusji na temat kondycji i nowych wyzwań dla uniwersytetu, humanistyki i filozofii w Polsce.


Z recenzji wydawniczych:

Pani Jolanta Prochowicz umiejętnie zestawiła i poddała analizie dwie ważne współczesne koncepcje kształcenia uniwersyteckiego: liberalną Marthy Nussbaum  oraz konserwatywną Alasdaira MacIntyre’a. Książka zainteresuje tych, którzy obserwują ożywione w ostatnich latach dyskusje na temat charakteru szkolnictwa wyższego oraz roli, jaką ma w nim odgrywać humanistyka i filozofia.

Prof. Piotr Gutowski

Pożytki z opublikowania tej książki są oczywiste. Autorka przedstawia kilka linii sporu o dzisiejszą funkcję uniwersytetu w społeczeństwie i kulturze oraz o rolę humanistyki i filozofii na uniwersytecie. Te linie sporu są wciąż aktualne, a w Polsce szczególnie w świetle ostatnich sporów między Ministerstwem Szkolnictwa i środowiskiem humanistów.

Prof. Robert Piłat


Zob. Spis treści i wstęp.


Księgarnia
Academicon

Zamów książkę >


Jolanta Prochowicz, ur. 1990,  ukończyła filozofię i filologię polską w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; czterokrotna laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą problematyce współczesnego feminizmu amerykańskiego; interesuje się także kinem jako narzędziem edukacji filozoficznej.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować