Filozofia Książka

Wokół antropologii Karola Wojtyły

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Książka składa się z pięciu części. W pierwszej, noszącej tytuł: „O filozofii Karola Wojtyły” znalazły miejsce rozważania o specyfice antropologii Wojtyły, o źródłach jego myśli (wykorzystaniu elementów fenomenologii dla tomistycznej antropologii), o znaczeniu w nauce i życiu mistyki i filozofii. Druga część, pt. „Wokół dzieła «Osoba i czyn»”, dotyczy dyskusji, jaka toczyła się w 1970 r. na temat antropologii Wojtyły zawartej w tym dziele – przytoczono głosy w dyskusji oraz opracowanie podstawowych jej wątków. Zwrócono również uwagę na problemy przekładu dzieła na język angielski oraz ingerencje redaktorskie w kolejne polskie wydania, jak i w tekst angielski. Części trzecia i czwarta książki dotyczą wybranych wątków antropologii Wojtyły, jak: godność osobowa, sprawczość, samostanowienie, doświadczenie moralności, relacja osoba – natura, cielesność, seksualność, kobiecość i męskość jako sposoby spełniania się osoby ludzkiej. Ostatnia część zawiera teksty na temat relacji osoby do wspólnoty i jej uczestnictwa w życiu społecznym i w rodzinie. W książce zamieszczono obszerną bibliografię tematyczną.


Red. nauk.: A. Maryniarczyk,  P. Sulenta, T. Duma
ISBN: 978-83-60144-91-6
Seria wydawnicza: Zadania współczesnej metafizyki”
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
Ilość stron: 461


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować