Filozofia Książka

Wolność a wartości

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Pytanie o wolność można stawiać na różnym gruncie, przy różnych założeniach, w różnych aksjologiach i etykach – obiektywistycznych, subiektywistycznych, relacjonistycznych, absolutystycznych, relatywistycznych. Przy czym pytanie to dotyczy przede wszystkim relacji między osobą a wartościami moralnymi. Inne rodzaje wartości – np. użyteczność, wartość estetyczna, hedoniczna – mogą realizować się w swoim nosicielu, mimo, że nie jest on wolny. Takie pytanie o wolność jest szczególnie ważne na gruncie etyki obiektywistycznej i absolutystycznej. Ujęcie wartości jako niezależnych od ludzkiego wartościowania, ocen i uznania powoduje, że problem wolności nabiera takiego podstawowego znaczenia, jakiego nie ma w innych wersjach myśli etycznej. Jeżeli bowiem wartości nie zależą od człowieka, to czy człowiek zależy od nich? Jeżeli wartości, jak mówi tradycja obiektywistyczna, nie powstają w wyniku ludzkiej aktywności, lecz stanowią jej warunek i kryterium, to czy w ogóle można zasadnie mówić o podmiotowej roli człowieka w świecie? Jeżeli wartości stanowią dziedzinę w pewien sposób niezależną, to czy jest w człowieku miejsce na wolność wobec nich?


Autor: Leszek Kopciuch
Tytuł: Wolność a wartości
ISBN: 978-83-227-3113-0
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2010
Format: B5
Ilość stron: 338
Rodzaj oprawy: miękka


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować