Czasopismo Pedagogika

Youth in Central and Eastern Europe, vol. 10 (2023) no. 16

Ukazał się nowy numer czasopisma „Youth in Central and Eastern Europe”, którego wydawcą jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studio DTP Academicon wykonało redakcję, korektę, layout, skład i łamanie, przygotowanie do publikacji elektronicznej.

Wykonaliśmy:

  • redakcja,
  • korekta,
  • layout,
  • skład i łamanie,
  • przygotowanie do publikacji elektronicznej.

Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydanie elektroniczne
Data opublikowania: 21.12.2023
Stron: 85
Zob. spis treści


Zobacz czasopismo w otwartym dostępie


Czasopismo zostało powołane przez badaczy problematyki młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej. Jego głównym celem jest integracja specjalistów zajmujących się w swoich pracach różnymi aspektami funkcjonowania młodzieży w społeczeństwie. W publikowanych artykułach pojawiają się kwestie młodzieży ujmowane z perspektywy makrospołecznej, jak też mikrospołecznej. Publikowane teksty przybliżają wiedzę o młodzieży w oparciu o metodologię jakościową, jak też ilościową. Mogą mieć one charakter teoretyczny lub/i empiryczny.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować