Czasopismo Pedagogika

Youth in Central and Eastern Europe, vol. 10 (2023) no. 15

Ukazał się nowy numer czasopisma „Youth in Central and Eastern Europe”, którego wydawcą jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studio DTP Academicon wykonało layout, skład i łamanie.

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
ycee_2023_15_baner_1
ycee_2023_15_baner_2
ycee_2023_15_baner_3
ycee_2023_15_baner_1 ycee_2023_15_baner_2 ycee_2023_15_baner_3

Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydanie elektroniczne
Data opublikowania: 24.04.2023
Stron: 70
Zob. spis_treści


Zobacz czasopismo w otwartym dostępie


Czasopismo zostało powołane przez badaczy problematyki młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej. Jego głównym celem jest integracja specjalistów zajmujących się w swoich pracach różnymi aspektami funkcjonowania młodzieży w społeczeństwie. W publikowanych artykułach pojawiają się kwestie młodzieży ujmowane z perspektywy makrospołecznej, jak też mikrospołecznej. Publikowane teksty przybliżają wiedzę o młodzieży w oparciu o metodologię jakościową, jak też ilościową. Mogą mieć one charakter teoretyczny lub/i empiryczny.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować