Czasopismo

EDUKACJA 2022/4 – kwartalnik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych

Wykonaliśmy:

  • redakcja,
  • korekta,
  • skład i łamanie,
  • przygotowanie do publikacji elektronicznej.
Edukacja_2022_4_baner-1
Edukacja_2022_4_baner-3
Edukacja_2022_4_baner-2
Edukacja_2022_4_baner-1 Edukacja_2022_4_baner-3 Edukacja_2022_4_baner-2

Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)
Wydanie elektroniczne
Stron: 116

Zobacz publikacje


Kwartalnik naukowy EDUKACJA ukazuje się nieprzerwanie od 1983 roku. Jego wydawcą jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować