Czasopismo Ekonomia

Ekonomista, 2024 nr 2

Ukazał się nowy numer „Ekonomisty”. Studio DTP Academicon wykonało redakcję i korektę (w tym tekstów w języku angielskim), skład, łamanie i przygotowanie do druku.

Wykonaliśmy:

  • redakcja (w tym teksty w języku angielskim opracowywał native speaker),
  • korekta (w tym teksty w języku angielskim opracowywał native speaker),
  • skład i łamanie,
  • przygotowanie do druku.

Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Miejsce i data wydania: Warszawa, lipiec 2024
Stron: 123
Zob. spis treści


Zobacz czasopismo w otwartym dostępie


„Ekonomista” to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Współwydawcami czasopisma są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować