Filozofia Nowość wydawnicza

Filozofuj z dziećmi 2

Z radością oddajemy w ręce czytelników książkę „Filozofuj z dziećmi 2”!

Drugi tom serii „Filozofia dla dzieci” jest kontynuacją publikacji Łukasza Krzywonia „Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą”. Zawiera aż 100 konspektów zajęć lekcyjnych do wykorzystania w pracy z grupą dzieci (w szkole lub poza nią).

Książka została podzielona na pięć rozdziałów:

  1. Kim jestem – podejmujący głównie tematy ontologiczne, metafizyczne
  2. Ja i inni – podejmujący głównie tematy natury etycznej i relacji z innymi
  3. Poznaję świat – skupia się głównie na zagadnieniach epistemologii, teorii poznania i filozofii nauki
  4. Piękny świat – podejmuje głównie zagadnienia estetyki i sztuki
  5. Żyję w świecie – podejmuje zagadnienia jak żyć we współczesnym świecie, pyta o relację z otaczającą nas rzeczywistością i naszą relację ze środowiskiem naturalnym

Każdy konspekt zajęć, oprócz materiału inspirującego do myślenia i pytań do pracy z grupą, zawiera propozycje rozmaitych aktywności dających okazję do rozwinięcia tematu, często przybierających formę artystyczną albo formę grupowego projektu.

Książka skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, wychowawców, edukatorów czy animatorów kultury, którzy podczas swoich zajęć z dziećmi chcą wykorzystać filozofię do wspierania ich rozwoju.

Tym razem Łukasz Krzywoń, redaktor tomu, zaprosił do współpracy szerokie grono specjalistów i wieloletnich praktyków filozofowania z dziećmi. Wśród nich znaleźli się: Dorota Monkiewicz-Cybulska, Maria Bartkowska, Joanna Jawiczuk, Anna Jurek, Ewelina Grądzka, Wojciech Rutkiewicz, Filip Jach, Izabela Nawrot, Krystian Karcz, Monika Strzeżyk, Małgorzata Kamińska, Aleksandra Lewandowska, Ewa Kosiedowska-Terek, Dagmara Więckowska, Agnieszka Gąsiorek, Marzena Tyl, Joanna Chrzanowska-Volkers, Alicja Skrzypczak, Marta Szopka, Małgorzata Nowak, Paulina Skorupińska, Dorota Kujawa-Weinke.

Książka stanowi twórczą i praktyczną kontynuację pierwszego, poradnikowego tomu Filozofuj z dziećmi. Na jej zawartość składają się opracowane przez wielu ekspertów scenariusze zajęć filozoficznych proponowanych dla konkretnych grup wiekowych. Scenariusze napisane zostały w taki sposób, że mogą stanowić dla odbiorcy zarówno gotową bazę do zajęć, jak i punkt wyjścia do własnej pracy, stąd okazują się interesujące i inspirujące zarówno dla doświadczonego praktyka, jak i dla adepta edukacji filozoficznej. Bardzo ciekawą właściwością książki jest zachowanie indywidualnego charakteru poszczególnych scenariuszy – zostały one uspójnione i ustrukturalizowane metodycznie, jednak w procesie redakcyjnym, co cenne, zachowany został styl konspektów poszczególnych autorów. Pozwala to zaprezentować różnorodność podejść i stylów pracy.

Oprócz znakomitego doboru ambitnych tematów książkę wyróżnia spośród podobnych propozycji bardzo dobra adaptacja do zainteresowań uczniów szkół podstawowych i ich kanonów kulturowych – obok ambitnych nawiązań kulturowych w scenariuszach odnaleźć można nawiązania do Harry’ego Pottera, produkcji Netflixa, zombie, robotów, mediów społecznościowych czy androidów. Szczególnie cenne i z pewnością ważne dla uczniów okazuje się nawiązanie w dwóch konspektach do rzeczywistości pandemii, lockdownu i edukacji zdalnej.

Zawarte w książce konspekty zostawiają użytkownikom – nauczycielom, ale także uczniom, uczestnikom ich zajęć – wiele wolności. Nie ma tu gotowych odpowiedzi, narzucanych rozwiązań czy interpretacji, jest za to duża przestrzeń do dyskusji i prezentowania własnego zdania.

Z recenzji dr Marii Pleskaczyńskiej

Zob. spis treści, przedmowę i wprowadzenie.


Zamów książkę terazZamów oba tomy w pakiecie z rabatem


Raz jeszcze dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy zechcieli wesprzeć wydanie tej książki. Ich nazwiska są ozdobą naszej Galerii Chwały.


Red.: Łukasz Krzywoń
Wydawca:
Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Stron:
322
Oprawa: miękka

 

Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Wykonaliśmy:

  • projekt graficzny okładki
  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować