Książka

Józef Turek: Filozoficzne interpretacje faktów naukowych

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. ROZUMIENIE FILOZOFICZNYCH INTERPRETACJI FAKTÓW NAUKOWYCH
1.1. Interpretacja jako proces poznawczy
1.2. Przyjęte w pracy rozumienie filozoficznych interpretacji faktów naukowych

Rozdział 2. STRUKTURALNA CHARAKTERYSTYKA INTERPRETACJI FILOZOFICZNYCH 
2.1. Człon interpretowany – interpretandum
2.2. Człon interpretujący – interpretans
2.3. Związki interpretandum z interpretansem – podstawy dla procedur interpretacyjnych
2.4. Fakty filozoficzne jako końcowy efekt interpretacji filozoficznych

Rozdział 3. ZASADNOŚĆ FUNKCJONOWANIA ZABIEGÓW INTERPRETACYJNYCH – PODSTAWOWE CZYNNOŚCI POZNAWCZE I PROCEDURY NAUKOTWÓRCZE INTERPRETACJI FILOZOFICZNYCH 
3.1. Ogólna charakterystyka funkcjonalnego wymiaru interpretacji
3.2. Konceptualizacja – tworzenie pojęć filozoficznych
3.3. Formułowanie sądów filozoficznych
3.4. Definiowanie wyrażeń języka filozoficznego
3.5. Inferowanie tez filozoficznych
3.6. Filozoficzne wyjaśnianie faktów naukowych
3.7. Uzasadnianie tez filozoficznych

Uwagi końcowe
Bibliografia
Abstract
Indeks osób
Indeks rzeczowy

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Tom: 2
Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
Numer wydania: 1
Rok: 2009
Oprawa: miękka
Stron: 126

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.