Czasopismo Filozofia Teologia

Kieleckie Studia Teologiczne, t. 20 (2021)

Ukazał się nowy tom „Kieleckich Studiów Teologicznych” wydawanych przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Studio DTP Academicon wykonało skład i łamanie publikacji.

Wykonaliśmy:

  • skład i łamanie
KST_2021_baner 1
KST_2021_baner 2
KST_2021_baner 3
KST_2021_baner 1 KST_2021_baner 2 KST_2021_baner 3

Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
Wydanie elektroniczne
Data opublikowania: 31.12.2021
Stron: 128
Zob. spis_treści


Zobacz czasopismo w otwartym dostępie


„Kieleckie Studia Teologiczne” są periodykiem, które powstało w 2002 r. celem integracji kieleckiego środowiska naukowego związanego z Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Obecnie czasopismo publikuje teksty naukowe, recenzje i sprawozdania naukowców nie tylko związanych ze środowiskiem kieleckim, ale również z innymi środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą. „Kieleckie Studia Teologiczne” są czasopismem recenzowanym i punktowanym. Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a wszczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.).

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować