Czasopismo Pedagogika Psychologia

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, vol. 40 (2021) no 4

Ukazał się nowy numer czasopisma „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” wydawanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nasze studio DTP wykonało skład i łamanie.

Wykonaliśmy:

  • skład i łamanie
LRP_2021_4_baner 1
LRP_2021_4_baner 2b
LRP_2021_4_baner 3
LRP_2021_4_baner 1 LRP_2021_4_baner 2b LRP_2021_4_baner 3

Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydanie elektroniczne
Data opublikowania: 31.12.2021
Stron: 368
Zob. spis_treści


Zobacz czasopismo w otwartym dostępie


„Lubelski Rocznik Pedagogiczny” ukazuje się od roku 1963. Corocznie publikowane są 4 tomy, poświęcone opracowaniom prezentującym badania z zakresu pedagogiki oraz przedsięwzięć interdyscyplinarnych. Ma na celu promowanie naukowej wymiany poglądów, podejść badawczych oraz wyników badań w obszarze współczesnych problemów pedagogicznych, w tym edukacji oraz jej wielopłaszczyznowych funkcji i uwarunkowań. Czasopismo publikuje oryginalne artykuły badawcze oraz artykuły przeglądowe, z preferencją opracowań eksponujących nowatorskie podejścia badawcze.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować